Transformacja włókien mięśniowych jest niezbędnym procesem dostosowania mięśni do obciążeń treningowych. Dzięki niej jesteśmy w stanie uzyskiwać tak duże efekty treningowe, ale jednocześnie wymaga powtarzalności bodźca treningowego, tak aby na drodze adaptacji doszło do zmian w obrębie jednostek motorycznych. Tylko właściwe zaplanowanie bodźca treningowego gwarantuje odpowiedni kierunek zmian strukturalnych, które jednocześnie zapewnią optymalne warunki do wykonywania techniki sportowej.  Natomiast brak właściwego treningu, czy złe proporcje obciążeń mogą przyspieszyć zmiany w kierunku utraty zdolności szybkościowo-siłowych, czy ogólnie utraty ogólnej sprawności organizmu.

Na filmie w sposób obszerny omawiam proces transformacji włókien mięśniowych (transformacji mięśni szkieletowych). Proces ten jest istotnym elementem zmienności organizmu pod wpływem bodźca treningowego. Dlatego warto zapoznać się z szerokim spojrzeniem na transformację mięśniową. Opisuję też, w którym momencie zachodzi transformacja.

Zapraszam na film.

Zapraszam również do mojego bloga, na którym znajduje się artykuł do filmu, który jeszcze dokładniej opisuje proces transformacji: https://orma.pl/blog/transformacja-wlokien-miesniowych/