Sporty indywidualne

 

 

Indywidualny Program Treningowy dla sportów indywidualnych to program, który w sposób kompleksowy planuje przygotowanie motoryczne zawodnika w. Program dostosowany jest do uprawianego sportu, a także cech indywidualnych zawodnika i jego możliwości realizacji. W programie dodatkowo możliwe jest  zaplanowanie właściwej diety i suplementacji, a także możliwość zaplanowania specjalistycznego monitoringu biochemicznego i wytycznych do odnowy biologicznej.

Zatem jeśli szukasz właściwie zaplanowanego przygotowania motorycznego pod uprawiany sport wraz z właściwie zaprojektowaną dietą i suplementacją  to indywidualny program treningowy jest dla Ciebie.

Zaufali mi:

ZAUFALI MI:

Michał Werner

Karate

Prowadzony przez nas (przygotowanie fizyczne i koncepcja treningów) Michał Werner kolejny raz sięgnął po złoto w prestiżowym memoriale…

Zobacz więcej

Paula Kania

Tenis

Z Paulą współpracowaliśmy przez 5 lat (od połowy 2011 do połowy 2016r) w tym czasie Paula…

Zobacz więcej

Janusz Zięcina

Karate

 

Przygotowania do startów w PP, zdobycie Pucharu Polski w swojej kategorii.

Michał Cichoń

MMA , BJJ

 

Wielokrotne wygrane zawodów rangi ALMMA, walk zawodowych MMA oraz innych (BJJ, JuJitsu).

Magda Hędrzak

Rok 2018

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 2018r., zdobyte 2 brązowe medale (singiel i debel).

Rok 2019

Magda zdobyła tytuł Mistrza Polski U18 w singlu oraz Wicemistrzostwo Polski w deblu U18.

I wielu innych…

Q

Karate

 

Prowadzony przez nas (przygotowanie fizyczne i koncepcja treningów) Michał Werner kolejny raz sięgnął po złoto w prestiżowym memoriale im Mas Oyamy w Japonii. Dzięki tej wygranej stał się pierwszym zawodnikiem, który dwa razy pod rząd wygrał ten turniej (turniej, w którym wcześniej triumfowali jedynie zawodnicy z Japonii) – GRATULUJEMY.

Q

Tenis

 

Z Paulą współpracowaliśmy przez 5 lat (od połowy 2011 do połowy 2016r) w tym czasie Paula poprawiła swój ranking WTA uzyskując w singlu 128 miejsce (06.2015r) oraz ostatecznie na koniec roku 149 miejsce, a w deblu miejsce 68 (w 2014r) oraz 73 w 2015r.

Michał Werner

Karate

 

Prowadzony przez nas (przygotowanie fizyczne i koncepcja treningów) Michał Werner kolejny raz sięgnął po złoto w prestiżowym memoriale im Mas Oyamy w Japonii. Dzięki tej wygranej stał się pierwszym zawodnikiem, który dwa razy pod rząd wygrał ten turniej (turniej, w którym wcześniej triumfowali jedynie zawodnicy z Japonii) – GRATULUJEMY.

Paula Kania

Tenis

 

Z Paulą współpracowaliśmy przez 5 lat (od połowy 2011 do połowy 2016r) w tym czasie Paula poprawiła swój ranking WTA uzyskując w singlu 128 miejsce (06.2015r) oraz ostatecznie na koniec roku 149 miejsce, a w deblu miejsce 68 (w 2014r) oraz 73 w 2015r.

Janusz Zięcina

Karate

 

Przygotowania do startów w PP, zdobycie Pucharu Polski w swojej kategorii.

Michał Cichoń

MMA , BJJ

 

Wielokrotne wygrane zawodów rangi ALMMA, walk zawodowych MMA oraz innych (BJJ, JuJitsu).

Magda Hędrzak

Rok 2018

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 2018r., zdobyte 2 brązowe medale (singiel i debel).

Rok 2019

Magda zdobyła tytuł Mistrza Polski U18 w singlu oraz Wicemistrzostwo Polski w deblu U18.

I wielu innych…

Czy jesteśmy w stanie dopasować program do uprawianej dyscypliny?

CZY JESTEŚMY W STANIE DOPASOWAĆ PROGRAM DO UPRAWIANEJ DYSCYPLINY?

Każdą dyscyplinę sportu charakteryzuje inny nawyk czuciowo ruchowy (nawyk NCR), czyli technika oraz inne poziomy cech motorycznych, które są tzw. bazą motoryczną. Baza motoryczna z kolei zapewnia optymalne warunki do rozwijania i wykorzystania techniki w sporcie.  Zatem, ogólnie mówiąc, dyscypliny różnią się między sobą techniką oraz motoryką. Z motorycznego punktu widzenia mówi się o tzw. wzorcu mistrza. Wzorzec mistrza to wzorzec rozwoju cech motorycznych, który zapewnia najlepszą  bazę pod technikę. Mając to na uwadze można stwierdzić, że dobre przygotowanie motoryczne, to takie przygotowanie, które uwzględnia technikę i wzorzec mistrza w danym sporcie, a także cechy indywidualne zawodnika.

 

Jak postępujemy, aby program był dopasowany do uprawianej dyscypliny?

 

  • Analizujemy dyscyplinę uprawianą pod kątem nawyku NCR, czyli analizujemy technikę występującą w danym sporcie. Analiza ta dotyczy złożoności ruchów (łańcuchów kinematycznych), częstości występowania różnych technik w trakcie rywalizacji itd.
  • Analizujemy wzorzec mistrza, tzn analizujemy bazę motoryczną, która zapewnia optymalny stan przygotowania fizycznego organizmu zawodnika do przejawiania techniki. Każda dyscyplina cechuje się określona proporcją cech motorycznych, które warunkują skuteczność techniki. Analiza proporcji cech motorycznych umożliwia zaplanowanie koncepcji ich rozwoju w procesie treningowym, tak aby doprowadzić do poziomu optymalnego.
  • Analizujemy cechy indywidualne zawodnika – oprócz analizy uprawianego sportu dokładnie analizujemy cechy zawodnika, które decydują w przyjętej strategii treningu. Cechy indywidualne, to np.: proporcje włókien szybko kurczliwych do wolno kurczliwych mają istotny wpływ koncepcje budowy bazy wydolnościowej w uprawianej dyscyplinie. U zawodnika preferującego szybkość w treningu będziemy nadal ją rozwijać jako cechę wiodącą. Jednocześnie musimy podnieść poziom wydolności ogólnej, tak aby zawodnik jak najdłużej był w stanie tą szybkość zachować. Proporcje akcentów szybkościowych do wydolnościowych w treningu będą zależały od przyjętych proporcji akcentów szybkości do wydolności. Analogicznie u zawodnika preferującego wydolność ta cecha będzie preferowana, ale akcentowana też będzie szybkość, tak aby nie dochodziło do dalszego transferu włókien i zmniejszania zdolności szybkościowych. Przykład ten obrazuje, że cechy indywidualne są istotnym modyfikatorem koncepcji treningowej w uprawianym sporcie.
  • Bazujemy na doświadczeniu w pracy z zawodnikami – wieloletnie doświadczenie w pracy z zawodnikami z różnych sportów umożliwia zastosowanie transferu rozwiązań. Prowadząc zawodników w danym sporcie często wykorzystujemy rozwiązania z innych sportów, które dodatkowo zwiększają skuteczność treningową. Np.: przygotowanie sprintera wiąże się z odpowiednimi ćwiczeniami łamania tzw. „ bariery szybkości” zastosowanie podobnych rozwiązań u zawodnika np.: tenisa, MMA itd. umożliwia wypracowanie szybszego kroku do piłki lub dojścia do przeciwnika. Oczywiście to tylko przykład na czym polega transfer rozwiązań i dlaczego istotnym elementem jest doświadczenie w pracy z zawodnikami innych dyscyplin.

Czy wiesz że…

Błędem jest postrzeganie danego sportu jako całkowicie innego, często słyszę, że ktoś mówi: „moja dyscyplina jest inna…”. Sporty praktycznie różnią się tylko techniką i bazą motoryczną. Natomiast metodyka treningowa, kształtowania cech motorycznych oraz mechanizmy reagowania organizmu na trening są identyczne. Oczywiście w różnych sportach mamy też różne systemy startowe np.: cykliczne mecze, walki, docelowe starty itd. i te cechy wpływają dodatkowo na koncepcję przygotowania zawodnika. Dlatego uważam, że doświadczenie trenerskie w różnych dyscyplinach jest bardzo ważne i często otwiera na nowe, szersze spojrzenie, a przez to możliwość skuteczniejszej pracy z zawodnikiem.

Świadomość jakie cechy są pożądane w danej dyscyplinie sportu wraz z analizą techniki i cech indywidualnych wraz z doświadczeniem umożliwia tworzenie w pełni kompleksowych i optymalnych programów przygotowania motorycznego.

Jak powstaje program i czym się wyróżnia?

JAK POWSTAJE PROGRAM I CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?

Każdy program treningowy powstaje na bazie pełnej diagnostyki, wywiadu oraz analizy dotychczasowego treningu. Z tego względu program jest idealnie dopasowany i zarazem właściwie stymulujący organizm. Diagnostyka to testy wysiłkowe w laboratorium – jest to pomiar VO2max na bieżni oraz test Wintgate. Należy dodać, że ostateczne testy są również dobierane indywidualnie, gdyż w sytuacji np.: dużych asymetrii siły może być potrzeba wykonania dodatkowych testów np.: izokinetyki kończyn dolnych/górnych lub kierunkowe testy sprawnościowe znamienne dla uprawianego sportu. Ponadto w ramach diagnostyki wypełniamy autorską ankietę (ponad 70pytań), a także analizujemy poprzedni sezon pod kątem zastosowanych obciążeń, dyspozycji i innych. Taka obszerna diagnostyka umożliwia stworzenie optymalnie dopasowanego programu.

Czy programy różnią ze względu na uprawiany sport?

CZY PROGRAMY RÓŻNIĄ SIĘ ZE WZGLĘDU NA UPRAWIANY SPORT?

Każdy sport charakteryzuje się inną proporcją cech motorycznych takich jak m.in.: poziom siły, wydolności, szybkości oraz złożonych cech koordynacyjno – energetycznych (połączenia zdolności podstawowych z koordynacyjnymi). Z tego względu uprawiany sport ma istotne znaczenie w odpowiednim zaprojektowaniu przygotowania motorycznego. Przygotowanie to bazuje na tzw. motorycznym „wzorze mistrza”, czyli najlepszej proporcji cech motorycznych dla danego sportu. Oprócz tego każdy program uwzględnia cechy indywidualne zawodnika, stan wytrenowania oraz możliwości realizacji, czyli koncepcja treningowa tworzona jest ze 100% dopasowaniem do zawodnika. Dlatego niezależnie, jaki sport uprawiasz program będzie dla Ciebie właściwym i skutecznym przygotowaniem motorycznym.

Jakie treningi są użyte w programie?

JAKIE TRENINGI SĄ UŻYTE W PROGRAMIE?

Najczęściej do przygotowania motorycznego zawodnika wykorzystuje się trening biegowy, siłowy, funkcjonalny, trening z wykorzystaniem ORMAstick oraz inne formy bazujące na dyscyplinach podstawowych. Należy jednak zaznaczyć, że ostateczny wybór aktywności zależy od możliwości realizacji zawodnika, a także celów przyjętych na cały program oraz poszczególne cykle. W przygotowaniu motorycznym najczęściej bazuje się na podstawowych formach ruchu, tak aby zminimalizować wpływ umiejętności technicznych. Dzięki temu można skupić się na rozwijaniu cech motorycznych znamiennych dla zawodnika i uprawianego sportu. Oczywiście planując poszczególne treningi wplata się akcenty typowe dla uprawianego sportu np.: charakterystyczne sposoby poruszania się, specyficzną pracę nogami i rękami, odpowiednią pracę na gumach, pracę z wykorzystaniem training bag, i inne. W programach treningowych możliwe jest też zaprojektowanie transformacji motorycznej, tzn. zaprojektowanie interwałów z ćwiczeniami kierunkowymi (proste elementy techniczne z wykorzystaniem obciążenia, praca z piłkami lekarskimi itd.). Ostateczny kształt programu, czyli ustalona dla zawodnika koncepcja treningowa jest zawsze dopasowana do zawodnika, tak aby był w stanie ją wykonać.

Czy wiesz że…

Transformacja motoryczna to przełożenie przygotowania motorycznego na efektywność w uprawianej dyscyplinie. Uzyskanie transformacji motorycznej osiąga się dwoma sposobami:

Pierwszy – odpowiednie zaprojektowanie treningów podstawowych, aby ich efekt  bezpośrednio przekładał się na trening główny. Np.: w bieganiu po etapach rozbudowy wydolności wprowadzony jest etap najbardziej charakterystyczny do danego sportu  – interwały biegowe zbliżone, co do czasu i intensywności techniki w uprawianej dyscyplinie lub elementy szybkościowe kształtowane w różnych płaszczyznach poruszania się, znamiennych dla uprawianego sportu i inne.

Drugi – poprzez wprowadzenie prostych ćwiczeń kierunkowych (elementy techniczne) w formie interwałów z dodatkowym obciążeniem lub dodatkowym elementem zewnętrznym utrudniającym lub ułatwiającym wykonanie – tak aby zawodnik efektywniej wykonywał właściwy dla uprawianej dyscypliny ruch. Element utrudniający to np.: kamizelki obciążające, dzięki nim wykonując technikę akcentujemy np.: wytrzymałość siłową. Element ułatwiający, to np.: gumy przyspieszające ruch, przez co torujemy „szybsze” szlaki nerwowe poprawiające szybkość.

Każdy indywidualny program treningowy zawiera optymalną koncepcję treningową opartą na podstawowych treningach motorycznych oraz ćwiczeniach transformujących, co gwarantuje efektywne przygotowanie fizyczne zawodnika.

Czy trening jest dokładnie rozpisany?

CZY TRENING JEST DOKŁADNIE ROZPISANY?

Indywidualny program treningowy zawiera szczegółowy opis przyjętych założeń na każdy realizowany etap (cykl treningowy). Następnie w obrębie każdego etapu dokładnie opisany jest każdy trening, tzn.  jest opisana dokładnie metoda treningowa, przebieg treningu (szczegółowe ćwiczenia) oraz ewentualna progresja do zastosowania. Zatem niezależnie od dyscyplin użytych do przygotowania motorycznego, każdy trening jest bardzo dokładnie opisany. Dla treningów  wydolnościowych najczęściej posługujemy się zakresami tętna (strefami tętna) oraz czasem trwania ćwiczenia, dla treningów siłowych szczegółowo opisujemy metodę treningową oraz wyjściowe ćwiczenia w kolejności ich wykonania. Natomiast dla innych form treningowych zawsze dokładnie opisany jest przebieg treningu. Dlatego zawsze wiesz jak ćwiczyć, aby właściwie realizować założenia programu.

Dlaczego programy są na 6 lub 12miesięcy?

DLACZEGO PROGRAMY SA NA 6 LUB 12 MIESIĘCY?

Właściwy proces przygotowania motorycznego zawodnika w sportach indywidualnych wymaga poprawy szeregu parametrów motorycznych, które z jednej strony muszą być dopasowane do cech indywidualnych zawodnika, a z drugiej strony muszą być dopasowane do wzorca mistrza w uprawianej dyscyplinie sportu. Ponadto przygotowanie motoryczne musi być dopasowane do treningu głównego, co dodatkowo utrudnia jednoczesną realizację parametrów motorycznych. Z tego względu niezbędne jest wprowadzenie etapów treningowych, w których w sposób systematyczny akcentuje się wybrane zdolności motoryczne. Dzięki etapom treningowym (cyklom treningowym) możemy rozwijać również takie parametry, które wzajemnie się znoszą. Przykładowo: wydolność bazowa utrudnia realizację szybkości, jeśli akcentuje się ją jednocześnie z szybkością, ale z kolei poprawa jej ułatwia w kolejnym etapie kształtowanie szybkości (zawodnik może więcej razy powtórzyć ćwiczenia szybkościowe). Dlatego każdy dobry  proces treningowy musi podlegać cyklizacji (periodyzacji treningowej), dzięki której można  wprowadzać etapy podstawowe, ukierunkowane oraz specjalistyczne z BPS’em włącznie (BPS – bezpośrednie przygotowanie startowe) i przejściowe. Takie działanie umożliwia realizację wszystkich niezbędnych akcentów motorycznych i uzupełniających. Zatem w sportach indywidualnych niezbędna jest właściwa periodyzacja i tylko taka praca daje możliwość kompleksowego przygotowania zawodnika oraz utrzymania jego wytrenowania. Dlatego program treningowy musi być zaprojektowany na co najmniej 6miesięcy, a najlepiej 12, tak aby można było wszystko właściwie zaplanować, czyli połączyć w sposób właściwy metodycznie.

Czy wiesz że…

Zmienność cotygodniowa jest błędem. Bardzo często w treningu jest tak, że dokonuje się zmian co tydzień, aby „reagować” na dyspozycję zawodnika. Takie podejście jest nieprawidłowe, ponieważ aby organizm zareagował na bodziec musi on być powtarzalny. Dlatego zawodnik powinien realizować podobny trening przez dany cykl treningowy. Trening w cyklu może być lekko modyfikowany (np.: ilość powtórzeń, zwiększenie tempa, korekta stref tętna itd), ale jako cała struktura powinien być podobny. Tylko wtedy organizm odpowiednio na niego zareaguje. Natomiast po tym okresie (całym cyklu) należy przejść do kolejnego cyklu i analogicznie sytuacja się powtarza. Dlatego wszelkie koncepcje zmienności cotygodniowej są błędne. Powtarzalność (jako fundamentalna cecha bodźca)  potwierdza potrzebę periodyzacji, czyli planowania długoterminowego.

Każdy indywidualny program jest tworzony z uwzględnieniem właściwej periodyzacji dla zawodnika i okresu treningowego, przez to programy gwarantują skuteczność. Ponadto posiadanie długoterminowego planu umożliwia dokonywanie świadomych modyfikacji.

Czy program będzie dopasowany do kalendarza startów?

CZY PROGRAM BĘDZIE DOPASOWANY DO KALENDARZA STARTÓW?

Każdy indywidualny program jest tworzony z uwzględnieniem właściwej periodyzacji dla zawodnika i okresu treningowego, przez to programy gwarantują skuteczność. Jednocześnie planowanie długoterminowe umożliwia dopasowanie przygotowań do kalendarza najważniejszych startów w sezonie. Ponadto posiadanie długoterminowego planu pozwala na dokonywanie świadomych modyfikacji.

Czy wiesz że…

Często w praktyce startowej wprowadza się system priorytetów np.: Priorytet A lub AA – najważniejszy start, decydujący o periodyzacji. Priorytet B – ważny start kontrolny, który również może wpływać na kształt cyklu treningowego oraz priorytet C – typowy start kontrolny będący jedynie elementem potwierdzającym prawidłowy kierunek przygotowań lub start, w którym dokonuje się różnych prób rozwiązań taktycznych.

Autorski system obciążeń

AUTORSKI SYSTEM OBCIĄŻEŃ

Prawidłowe zgranie wszystkich treningów, które często mają odmienny charakter (np.: złożone treningi interwałowe, wybiegi, elementy siły i szybkości kierunkowej itd),  wymaga zastosowania systemu, który umożliwia ocenę faktycznych obciążeń między treningami, a następnie między tygodniami i cyklami, tak aby ostatecznie właściwie „sterować” procesem treningowym.

W indywidualnych programach treningowych stosowany jest autorski system obciążeń, który uwzględnia wszystkie cechy obciążenia treningowego (intensywność, objętość, czas przerwy i strukturę treningu). Dzięki niemu program gwarantuje zazębianie się treningów motorycznych z technicznymi w obrębie zaplanowanych cykli, a w przypadku dłuższej współpracy również sezonów. Autorski system obciążeń umożliwia zachowanie ciągłości treningowej dla zawodników, którzy dołączają do nas w trakcie trwania sezonu.

Zatem co otrzymasz trenując z Indywidualnym Programem Treningowym?

Rozpoczynając trening z indywidualnym programem treningowym otrzymasz przede wszystkim w pełni indywidulany program, który planuje cały proces przygotowania motorycznego w uprawianym sporcie, czyli po prostu będziesz dokładnie wiedział co robić. Ponadto otrzymasz moje wsparcie (dr Jacek Świat), które zapewni stałe dopasowanie programu do twoich potrzeb (niezbędne modyfikacje i konsultacje).