Trening siłowy

 

 

Indywidualny Program Treningowy dla treningu siłowego, to program, który w sposób kompleksowy planuje cały proces treningowy rozbudowy cech układu mięśniowego. Proces ten w zależności od zawodnika może uwzględniać rozbudowę: masy – hipertrofię mięśniową, siły – rekrutacja jednostek motorycznych lub rzeźby – definicję mięśni, wyrazistość lub kompleksowo wszystkie te parametry zgodnie z metodyką treningu siłowo-kulturystycznego. Ponadto w programach możliwe jest zaplanowanie właściwej diety i suplementacji, która jest istotnym elementem wspomagającym prawidłowy trening siłowy.  Również w programach może być zaplanowany specjalistyczny monitoring biochemiczny i wytyczne do odnowy biologicznej.

Zatem jeśli szukasz właściwie zaplanowanego treningu siłowego wraz z uzupełniającą dietą i suplementacją, a także zgranie wszystkich innych elementów w zazębiającą się całość to indywidualny program treningowy jest dla Ciebie.

Zaufali mi:

ZAUFALI MI:

Tomasz Twaróg

Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness 08.04.2017r. – 1 miejsce

Adam Kalisz 31lat

Trenując na siłowni zawsze największy problem miałem ze zmiennością treningów oraz połączeniem z aerobami i squash’em, w którego gram w amatorskich ligach. Dopiero współpraca z ORMAsport umożliwiła…

Zobacz więcej

Michał Cichoń

Trening siłowy stanowiący bazę motoryczną pod sporty walki MMA i inne.

Dawid Kurasiak

Trening ukierunkowany na poprawę parametrów siłowych oraz sylwetkę.

Z ORMAsport współpracuję od 2005r, początkowo jako zawodnik, którego marzeniem była zawsze ładna sylwetka oraz duża sprawność w sportach walki, które trenowałem…

Zobacz więcej

I wielu innych…

Q

Trenując na siłowni zawsze największy problem miałem ze zmiennością treningów oraz połączeniem z aerobami i squash’em, w którego gram w amatorskich ligach. Dopiero współpraca z ORMAsport umożliwiła połączenie treningu siłowego z innymi. Oczywiście nadal rozwijamy siłę (mój rekord na wyciskaniu to 142kg, przy 82kg masy). Polecam warto…

Q

Trening ukierunkowany na poprawę parametrów siłowych oraz sylwetkę.

Z ORMAsport współpracuję od 2005r, początkowo jako zawodnik, którego marzeniem była zawsze ładna sylwetka oraz duża sprawność w sportach walki, które trenowałem jako sport uzupełniający. Każdy program był idealnym rozwiązaniem dla mnie, przez co zawsze osiągaliśmy to co było założeniem – idealna sylwetka, super proporcje siłowe oraz sprawność. Ogromna widza dr Jacak Świata sprawiła, że po 2-3latach wspólnego treningu (program standard) ukończyłem wszystkie kursy oferowane przez ORMAsport. W 100% polecam 🙂

Tomasz Twaróg

Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska w Kulturystyce i Fitness 08.04.2017r. – 1 miejsce

Adam Kalisz 31lat

Trenując na siłowni zawsze największy problem miałem ze zmiennością treningów oraz połączeniem z aerobami i squash’em, w którego gram w amatorskich ligach. Dopiero współpraca z ORMAsport umożliwiła połączenie treningu siłowego z innymi. Oczywiście nadal rozwijamy siłę (mój rekord na wyciskaniu to 142kg, przy 82kg masy). Polecam warto…

Michał Cichoń

Trening siłowy stanowiący bazę motoryczną pod sporty walki MMA i inne.

Dawid Kurasiak

Trening ukierunkowany na poprawę parametrów siłowych oraz sylwetkę.

Z ORMAsport współpracuję od 2005r, początkowo jako zawodnik, którego marzeniem była zawsze ładna sylwetka oraz duża sprawność w sportach walki, które trenowałem jako sport uzupełniający. Każdy program był idealnym rozwiązaniem dla mnie, przez co zawsze osiągaliśmy to co było założeniem – idealna sylwetka, super proporcje siłowe oraz sprawność. Ogromna widza dr Jacak Świata sprawiła, że po 2-3latach wspólnego treningu (program standard) ukończyłem wszystkie kursy oferowane przez ORMAsport. W 100% polecam 🙂

I wielu innych…

Jak powstaje program i czy uwzględnia diagnostykę?

JAK POWSTAJE PROGRAM I CZY UWZGLĘDNIA DIAGNOSTYKĘ?

Każdy program treningowy powstaje na bazie pełnej diagnostyki, wywiadu oraz analizy dotychczasowego treningu. Z tego względu program jest idealnie dopasowany i zarazem właściwie stymulujący organizm. Diagnostyka w przypadku treningu siłowego najczęściej uwzględnia wypełnienie autorskiej ankiety (ponad 70pytań), wykonanie specjalistycznych badań krwi, a także wykonanie testów siły i pomiarów wielkościowych grup mięśniowych. Analizowany jest również wykonywany trening pod względem charakteru bodźca siłowego i objętości treningowej. W ramach diagnostyki możliwe jest też wykonanie specjalistycznych pomiarów mocy i wytrzymałości siłowej, które uzupełniają diagnostykę podstawową i są zalecane indywidualnie w zależności od zawodnika. Taka obszerna diagnostyka umożliwia stworzenie optymalnie dopasowanego programu.

Czy trening jest dokładnie rozpisany?

CZY TRENING JEST DOKŁADNIE ROZPISANY?

Każdy indywidualny program treningowy oprócz dokładnej diagnozy opisującej stan zawodnika, zawiera omówienie przyjętych celów wraz ze szczegółowym opisem każdego treningu siłowego. Program jest tworzony zgodnie z metodyką pracy treningowej dla treningu siłowego (treningu cech układu mięśniowego), czyli składa się z cykli treningowych, w których realizowane są przyjęte na dany cykl cele. W każdym cyklu zamieszczony jest dokładny opis treningów składający się z : omówienia przyjętej metodyki treningu siłowego np.: systemy progresywne, HST, HIT, system piramidowy, serii czasowych i inne; szczegółowego opisu ćwiczeń w każdym treningu oraz sposobu ustalania progresji treningowej. Ponadto w części z materiałami pomocniczymi każdy trening zamieszczony jest w formie tabeli, aby uprościć realizację treningu, a także rejestrować wszystkie postępy treningowe. Reasumując, każdy program treningowy to dokładny opis treningu i wszystkich czynności okołotreningowych (dieta, suplementacja testy, pomiary itd.).

Czy trening będzie na masę, siłę czy rzeźbę?

CZY TRENING BĘDZIE NA MASĘ, SIŁĘ, CZY NA RZEŹBĘ?

Wybór przewodniego celu programu jest zawsze ustalany z zawodnikiem w procesie diagnozy, a następnie cały program jest tak projektowany, aby ten cel zrealizować z zachowaniem zgodności metodycznej i praktyki treningowej. Dzięki temu program może być cały poświęcony na rozbudowę masy, siły lub rzeźby lub też może kompleksowo rozwijać wszystkie te parametry. W praktyce najczęściej trening cech układu mięśniowego (trening siłowy) zawiera zarówno etap rozbudowy masy mięśniowej, siły, a następnie rzeźby w celu uzyskania odpowiedniej definicji mięśniowej. Jednak ilość etapów rozbudowy masy, siły, czy rzeźby może być różny w zależności od przyjętego celu głównego.

Czy wiesz że…

Każdy trening siłowy, czy to cechach kulturystycznych (hipertrofia), czy typowo siłowych (rekrutacja) zawsze wymaga zastosowania cykli, w których akcentuję się wybraną cechę. Następnie między cyklami musi być zastosowana właściwa zmienność treningowa, aby organizm nadal reagował na trening. Zmienność treningowa, to zmiana charakteru bodźca, w sposób wystarczający, tak aby uwrażliwić organizm na dalszy trening.

Co to oznacza? Oznacza to, że jeśli chcemy ćwiczyć np.: systemem piramidowym przez dłuższy czas, to adaptacja to tego typu bodźca sprawia, że w kolejnym cyklu bodziec musi być znacznie inny. Jeśli będzie podobny np.: system powtórzeniowym 5×3-6powtórzeń, to efektywność takiego treningu spadnie z racji na adaptację do bodźców podobnego typu. Dlatego bardzo ważne jest zaplanowanie dłuższej perspektywy treningowej, czyli podziału na cykle, które wzajemnie będą stymulowały organizm do rozwoju danej cechy.

Trening uzupełniający czy jest potrzebny?

TRENING UZUPEŁNIAJĄCY CZY JEST POTRZEBNY?

Trening uzupełniający w procesie treningowym dla treningu dla treningu cech mięśniowych, to dodatkowy trening o charakterze aerobowym, funkcjonalnym, kompensacyjnym lub wspomagającym. Dlatego treningiem tym może być każda dodatkowa aktywność (np.: basen, różne formy aerobów, trening crossfitowy itd.), która wspomoże proces treningowy. W zależności od głównego celu może występować większa lub mniejsza potrzeba treningu uzupełniającego. Jeśli tylko zawodnik ma możliwość wykonania takiego dodatkowego treningu, to nalży go również zaplanować i zgrać z treningiem głównym

Przykładowo…

 Dodatkowe treningi aerobowe są bardzo korzystne w celu ukierunkowanym na rzeźbę, a jednocześnie mniej korzystne w celu ukierunkowanym na rekrutacje. W takim cyklu korzystniejsze są akcenty kierunkowej wytrzymałości mięśniowej wspomagające unaczynienie mięśni niż aeroby poprawiające ogólną wydolność. Jednocześnie zachowanie akcentów aerobowych ma korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy oraz szybszą metabolizację zakwaszenia występującego po mocnych ćwiczeniach siłowych. Analogicznie, będzie z akcentami crossfitowymi, które z kolei będą bardziej korzystne dla cyklu ukierunkowanego na rekrutacje oraz rzeźbę, a mniejsze dla cyklu na masę.

Uwzględnienie treningu uzupełniającego w formie dodatkowego treningu lub akcentów w treningu zasadniczym jest bardzo istotnym elementem właściwego i skutecznego procesu treningowego. W indywidualnym programie treningowym również trening uzupełniający, jeśli zawodnik ma możliwość wykonania, jest szczegółowo zaplanowany i zgrany z treningiem głównym. Dzięki temu cały proces treningowy jest właściwy i skuteczny.

Dlaczego programy są na 6 lub 12miesięcy?

DLACZEGO PROGRAMY SĄ NA 6 LUB 12 MIESIĘCY?

Prawidłowy trening siłowy wymaga zastosowania etapów, w których akcentuje się różne cechy układu mięśniowego z zachowaniem odpowiedniej zmienności, progresji i adekwatności bodźca treningowego . Z tego względu tylko działanie z dłuższą perspektywą daje możliwość zaplanowania właściwego treningu. W treningu siłowym musi być zastosowana odpowiednia periodyzacja, czyli podział sezonu / okresu treningowego na etapy. Dlatego oferowane programy są 6 lub 12 miesięczne, czyli mając do dyspozycji perspektywę dłuższego czasu współpracy możemy zaplanować właściwy i kompleksowy trening.

Czy wiesz że…

Zmienność cotygodniowa jest błędem. Bardzo często w treningu jest tak, że dokonuje się zmian co tydzień, aby „reagować” na dyspozycję zawodnika. Takie podejście jest błędem. W teorii bodźca mówi się, że bodziec ma być powtarzalny, aby wywołał reakcję. Dlatego zawodnik powinien realizować podobny trening przez dany cykl treningowy. Trening w cyklu może być lekko modyfikowany (np.: ilość powtórzeń, progresja obciążenia itd), ale jako cała struktura powinien być podobny. Tylko wtedy organizm odpowiednio na niego zareaguje. Natomiast po tym okresie (całym cyklu) należy przejść do kolejnego cyklu i analogicznie sytuacja się powtarza. Dlatego wszelkie koncepcje zmienności cotygodniowej są nieprawidłowe. Powtarzalność (jako fundamentalna cecha bodźca)  potwierdza potrzebę periodyzacji, czyli planowania długoterminowego.

Każdy indywidualny program jest tworzony z uwzględnieniem właściwej periodyzacji dla zawodnika i okresu treningowego, przez to programy gwarantują skuteczność. Ponadto posiadanie długoterminowego planu umożliwia dokonywanie świadomych modyfikacji.

Autorski system obciążeń

AUTORSKI SYSTEM OBCIĄŻEŃ

Prawidłowe zgranie wszystkich treningów w obrębie cyklu treningowego, a także właściwe połączenie cykli treningowych, które często mają odmienny charakter (np.: trening na masę, rekrutację, czy rzeźbę) wymaga zastosowania systemu, który umożliwia ocenę faktycznych obciążeń między treningami, a następnie między tygodniami i cyklami, tak aby ostatecznie właściwie „sterować” procesem treningowym.

W indywidualnych programach treningowych stosowany jest autorski system obciążeń, który uwzględnia wszystkie cechy obciążenia treningowego dla treningu siłowego (m.in.: intensywność rozumianą jako wielkość obciążenia siłowego; następnie objętość, czyli ilość zastosowanych ćwiczeń na daną partę mięśniową, ilość partii mięśniowych w treningu; a także: czas przerwy i strukturę treningu, czyli metodę treningową). System ten bazuje na wieloletnim doświadczeniu praktycznym i metodycznym (wiele zaprojektowanych złożonych systemów treningowych) i umożliwia właściwe zaplanowanie całego procesu treningowego.

Autorski system obciążeń użyty w programie gwarantuje zazębianie się treningów, cykli, a w przypadku dłuższej współpracy również sezonów. Autorski system obciążeń umożliwia również zachowanie ciągłości treningowej dla zawodników, którzy dołączają do nas w trakcie sezonu.

Zatem co otrzymasz trenując z Indywidualnym Programem Treningowym?

Rozpoczynając trening z indywidualnym programem treningowym otrzymasz przede wszystkim w pełni indywidulany program, który planuje cały proces treningowy, czyli po prostu będziesz dokładnie wiedział co robić. Ponadto otrzymasz moje wsparcie (dr Jacek Świat), które zapewni stałe dopasowanie programu do twoich potrzeb (niezbędne modyfikacje i konsultacje).