Jak rozpocząć?

Rozpoczęcie współpracy zaczyna się od złożenia zamówienia w sklepie (wybranie wersji i czasu trwania programu) oraz wypełniania ankiety on-line, która jest dla nas bazą do zaprojektowania Indywidualnego Programu Treningowego. Czas układania indywidualnego programu treningowego od otrzymania wypełnionej ankiety on-line wynosi do 28dni.

Oprócz ankiety mogą być wymagane dodatkowe informacje np.: badania krwi, badania wydolnościowe, opis realizowanego treningu i inne, o które ewentualnie poprosimy  po analizie ankiety.

Zobacz  jak wygląda ankieta?

ZOBACZ JAK WYGLĄDA ANKIETA

Nasza ankieta składa się z ponad 80 pytań. Zapoznaj się nimi, aby właściwie na nie odpowiedzieć.

ZANIM ZACZNIESZ OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PRZECZYTAJ – JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA?

Zanim zaczniesz od złożenia zamówienia przeczytaj – jak wygląda współpraca?

Nasza współpraca, niezależnie od wybranej wersji programu, wiąże się z etapem diagnozy, która umożliwia poznanie cech indywidualnych, preferencji oraz możliwości i na podstawie tych danych opracowanie najlepszej strategii treningowej. Natomiast całokształt współpracy oparty jest na zasadach prakseologii, czyli nauki o skutecznym działaniu, która to określa następujące etapy właściwego działania:

Zobacz jak etapy skutecznego działania realizowane są w naszych programach treningowych.

Jest pierwszym etapem skutecznego działania. W przypadku Indywidualnych Programów Treningowych ORMAsport diagnozą jest obszerna ankieta (ponad 80pytań), która jednocześnie jest bazą do przyjęcia indywidualnej strategii treningowej. Ponadto dodatkowym elementem uzupełniającym ankietę mogą być badania krwi, dodatkowe test i pomiary (np. w laboratorium wysiłkowym),  charakterystyka dotychczasowego treningu (z ostatniego miesiąca), a także rejestr żywienia do utworzenia indywidualnej diety (program wersja Professional). Jednakże te dodatkowe elementy diagnozy są ustalane po analizie ankiety, gdyż są dobierane indywidualnie w zależności od osoby, przyjętej strategii i celu treningowego.

Jest to kolejny etap, który na bazie diagnozy umożliwia opisanie możliwych do osiągnięcia celów, czyli prognozowanie zmian. Etap ten w programie jest realizowany jako opis założeń dla poszczególnych cykli. W prognozie najważniejsze jest to, aby realnie oszacować możliwe do osiągnięcia progresje z uwzględnieniem diagnozy, bo na tej podstawie tworzy się cele etapowe, czyli cele na dane cykle treningowe.

To etap szczegółowego tworzenia rozwiązań treningowych, czyli projektowanie treningów, ich wzajemnego zazębiania się, tak aby możliwe było zrealizowanie założonych celów treningowych. Etap ten jest niejako etapem właściwego „pisania” treningów, ale aby do niego dojść niezbędne są poprzednie etapy, umożliwiające wybranie właściwej drogi postępowania treningowego. Etap ten kończy część tworzenia programu, czyli jego efektem jest napisany, kompleksowy i indywidualny program treningowy.

"

Efektem tego etapu jest kompleksowy i indywidualny  Program Treningowy ORMAsport

To etap treningu zgodnie z przyjętym Indywidualnym Programem Treningowym. Etap ten trwa w zależności od wyboru czasu trwania programu od 6 ciu do 12 miesięcy. Dalsza współpraca możliwa jest z zachowaniem ciągłości treningowej, ale ponownie tworzony jest program treningowy, w którym uwzględnione są uzyskane progresje treningowe. Współpracując z nami w taki sposób uzyskujemy pełny i kompleksowy opis pracy w sezonach treningowych.

To etap treningu zgodnie z przyjętym Indywidualnym Programem Treningowym. Etap ten trwa w zależności od wyboru czasu trwania programu od 6 ciu do 12 miesięcy. Dalsza współpraca możliwa jest z zachowaniem ciągłości treningowej, ale ponownie tworzony jest program treningowy, w którym uwzględnione są uzyskane progresje treningowe. Współpracując z nami w taki sposób uzyskujemy pełny i kompleksowy opis pracy w sezonach treningowych.

"

To etap zazębiający się z realizacją, czyli jest to kontrola realizacji (bieżąca), która może być w formie konsultacji lub wspólnych treningów, a także jest to kontrola etapowa, czyli sprawdzenie, czy po wybranym okresie treningowym zostały osiągnięte wyznaczone cele. Kontrola etapowa, to ponowienie testów lub analiza progresji uzyskanych podczas treningu.

Należy również zaznaczyć, że w ramach kontroli realizacji dokonywane są wszelkie modyfikacje programu. Modyfikacje te są wykonywane przed dr Jacka Świata w celu zapewniania stałego dopasowania programu do odbiorcy oraz do realizowanych celów. Dzięki temu jeśli zdarzy się, że trening będzie musiał być skorygowany np.: po analizie realizacji będzie potrzeba zwiększenia lub zmniejszenia intensywności, czy będzie wymagana zamiana wybranych ćwiczeń, to dzięki opiece dr Jacak Świata program zostanie zmodyfikowany, aby nadal był w pełni dopasowany. W ramach modyfikacji nie są zmieniane założenia programu, gdyż to wiązałoby się z napisaniem kolejnego programu.

To etap zazębiający się z realizacją, czyli jest to kontrola realizacji (bieżąca), która może być w formie konsultacji lub wspólnych treningów, a także jest to kontrola etapowa, czyli sprawdzenie, czy po wybranym okresie treningowym zostały osiągnięte wyznaczone cele. Kontrola etapowa, to ponowienie testów lub analiza progresji uzyskanych podczas treningu.

Należy również zaznaczyć, że w ramach kontroli realizacji dokonywane są wszelkie modyfikacje programu. Modyfikacje te są wykonywane przed dr Jacka Świata w celu zapewniania stałego dopasowania programu do odbiorcy oraz do realizowanych celów. Dzięki temu jeśli zdarzy się, że trening będzie musiał być skorygowany np.: po analizie realizacji będzie potrzeba zwiększenia lub zmniejszenia intensywności, czy będzie wymagana zamiana wybranych ćwiczeń, to dzięki opiece dr Jacak Świata program zostanie zmodyfikowany, aby nadal był w pełni dopasowany. W ramach modyfikacji nie są zmieniane założenia programu, gdyż to wiązałoby się z napisaniem kolejnego programu.

"

Współpracując z nami masz pewność, że zawsze działamy systemowo w sposób najbardziej optymalny, czyli taki, który zapewnia najwyższej jakości trening dopasowany do Ciebie.