Sporty walki

 

 

Indywidualny Program Treningowy dla sportów walki to program, który w sposób kompleksowy planuje przygotowanie motoryczne zawodnika. Program dostosowany jest do uprawianego stylu/sportu walki, a także cech indywidualnych zawodnika i jego możliwości realizacji. W programie dodatkowo możliwe jest  zaplanowanie właściwej diety i suplementacji, a także możliwość zaplanowania specjalistycznego monitoringu biochemicznego i wytycznych do odnowy biologicznej.

Zatem jeśli szukasz właściwie zaplanowanego przygotowania motorycznego pod uprawiany sport walki wraz z właściwie zaprojektowaną dietą i suplementacją  to indywidualny program treningowy jest dla Ciebie.

Zaufali mi:

ZAUFALI MI:

Michał Werner

Karate

Prowadzony przez nas (przygotowanie fizyczne i koncepcja treningów) Michał Werner kolejny raz sięgnął po złoto w prestiżowym memoriale im Mas Oyamy w Japonii. Dzięki tej wygranej stał się pierwszym zawodnikiem, który dwa razy pod rząd wygrał ten turniej (turniej, w którym wcześniej triumfowali jedynie zawodnicy z Japonii) – GRATULUJEMY.

Janusz Zięcina

Karate

 

Przygotowania do startów w PP, zdobycie Pucharu Polski w swojej kategorii.

Michał Cichoń

MMA , BJJ

 

Wielokrotne wygrane zawodów rangi ALMMA, walk zawodowych MMA oraz innych (BJJ, JuJitsu).

I wielu innych…

Michał Werner

Karate

 

Prowadzony przez nas (przygotowanie fizyczne i koncepcja treningów) Michał Werner kolejny raz sięgnął po złoto w prestiżowym memoriale im Mas Oyamy w Japonii. Dzięki tej wygranej stał się pierwszym zawodnikiem, który dwa razy pod rząd wygrał ten turniej (turniej, w którym wcześniej triumfowali jedynie zawodnicy z Japonii) – GRATULUJEMY.

Janusz Zięcina

Karate

 

Przygotowania do startów w PP, zdobycie Pucharu Polski w swojej kategorii.

Michał Cichoń

MMA , BJJ

 

Wielokrotne wygrane zawodów rangi ALMMA, walk zawodowych MMA oraz innych (BJJ, JuJitsu).

I wielu innych…

Jak powstaje program i czym się wyróżnia?

JAK POWSTAJE PROGRAM I CZYM SIĘ WYRÓŻNIA?

Każdy program treningowy powstaje na bazie pełnej diagnostyki, wywiadu oraz analizy dotychczasowego treningu. Z tego względu program jest idealnie dopasowany i zarazem właściwie stymulujący organizm. Diagnostyka to testy wysiłkowe w laboratorium – jest to pomiar VO2max na bieżni oraz test Wintgate. Należy dodać, że ostateczne testy są również dobierane indywidualnie, gdyż w sytuacji np.: dużych asymetrii siły może być potrzeba wykonania dodatkowych testów np.: izokinetyki kończyn dolnych/górnych lub kierunkowe testy sprawnościowe do sportów walki. Ponadto w ramach diagnostyki wypełniamy autorską ankietę (ponad 70pytań), a także analizujemy poprzedni sezon pod kątem zastosowanych obciążeń, dyspozycji i innych. Taka obszerna diagnostyka umożliwia stworzenie optymalnie dopasowanego programu.

Czy programy różnią się w związku z uprawianym stylem?

CZY PROGRAMY RÓŻNIĄ SIĘ W ZWIĄZKU Z UPRAWIANYM STYLEM?

Każdy styl walki charakteryzuje się inną proporcją cech motorycznych takich jak m.in.: poziom siły, wydolności, szybkości oraz złożonych cech koordynacyjno – energetycznych (połączenia zdolności podstawowych z koordynacyjnymi). Z tego względu uprawiany sport walki ma istotne znaczenie w odpowiednim zaprojektowaniu przygotowania motorycznego. Przygotowanie to bazuje na tzw. motorycznym „wzorze mistrza”, czyli najlepszej proporcji cech motorycznych dla danego stylu walki. Oprócz tego każdy program uwzględnia cechy indywidualne zawodnika, stan wytrenowania oraz możliwości realizacji, czyli koncepcja treningowa tworzona jest ze 100% dopasowaniem do zawodnika. Dlatego niezależnie, czy uprawiasz karate, MMA, grappling, jujitsu, judo, czy inne style walki program będzie dla Ciebie właściwym i skutecznym przygotowaniem motorycznym.

Jakie treningi są użyte w programie

JAKIE TRENINGI SĄ UŻYTE W PROGRAMIE?

Najczęściej do przygotowania motorycznego zawodnika wykorzystuje się trening biegowy, siłowy, funkcjonalny, trening z wykorzystaniem ORMAstick oraz inne formy bazujące a dyscyplinach podstawowych. Należy jednak zaznaczyć, że ostateczny wybór aktywności zależy od możliwości realizacji zawodnika, a także celów przyjętych na cały program oraz poszczególne cykle. W przygotowaniu motorycznym najczęściej bazuje się na podstawowych formach ruchu, tak aby zminimalizować wpływ umiejętności technicznych, a przez to maksymalnie skupić się na rozwijaniu cech motorycznych znamiennych dla zawodnika i uprawianego sportu walki.  Oczywiście planując poszczególne treningi wplata się akcenty typowe dla uprawianego sportu walki np.: odpowiednia praca na gumach, praca z wykorzystaniem training bag, czy inne. W programach treningowych możliwe jest też zaprojektowanie transformacji motorycznej, tzn. zaprojektowanie interwałów z ćwiczeniami kierunkowymi (praca na tarczach, rzuty, proste elementy techniczne z wykorzystaniem obciążenia, praca z piłkami lekarskimi itd.). Ostateczny kształt programu, czyli ustalona dla zawodnika koncepcja treningowa jest zawsze dopasowana do zawodnika, tak aby był w stanie ją wykonać.

Czy wiesz że…

Transformacja motoryczna to przełożenie przygotowania motorycznego na efektywność w uprawianej dyscyplinie. Uzyskanie transformacji motorycznej osiąga się dwoma sposobami:

Pierwszy – odpowiednie zaprojektowanie treningów podstawowych, aby ich efekt  bezpośrednio przekładał się na trening sportów walki. Np.: w bieganiu po etapach rozbudowy wydolności wprowadzony jest etap najbardziej charakterystyczny do danego sportu walki – interwały biegowe zbliżone, co do czasu i intensywności do rund walki lub elementy szybkościowe kształtowane w różnych płaszczyznach poruszania się, znamiennych dla sportów walki i inne.

Drugi – poprzez wprowadzenie prostych ćwiczeń kierunkowych (uderzenia, kopnięcia, rzuty itd.) w formie interwałów z dodatkowym obciążeniem lub dodatkowym elementem zewnętrznym utrudniającym lub ułatwiającym wykonanie – tak aby zawodnik efektywniej wykonywał ruch w walce realnej. Element utrudniający to np.: kamizelki obciążające, dzięki nim wykonując technikę akcentujemy np.: wytrzymałość siłową. Element ułatwiający, to np.: gumy przyspieszające uderzenie, przez co torujemy „szybsze” szlaki nerwowe poprawiające szybkość.

Każdy indywidualny program treningowy zawiera optymalną koncepcję treningową opartą na podstawowych treningach motorycznych oraz ćwiczeniach transformujących, co gwarantuje efektywne przygotowanie fizyczne zawodnika.

Czy trening jest dokładnie rozpisany?

CZY TRENING JEST DOKŁADNIE ROZPISANY?

Indywidualny program treningowy zawiera szczegółowy opis przyjętych założeń na każdy realizowany etap (cykl treningowy). Następnie w obrębie każdego etapu dokładnie opisany jest każdy trening, tzn.  jest opisana dokładnie metoda treningowa, przebieg treningu (szczegółowe ćwiczenia) oraz ewentualna progresja do zastosowania. Zatem niezależnie od dyscyplin użytych do przygotowania motorycznego, każdy trening jest bardzo dokładnie opisany. Dla treningów  wydolnościowych najczęściej posługujemy się zakresami tętna (strefami tętna) oraz czasem trwania ćwiczenia, dla treningów siłowych szczegółowo opisujemy metodę treningową oraz wyjściowe ćwiczenia w kolejności ich wykonania. Natomiast dla innych form treningowych zawsze dokładnie opisany jest przebieg treningu. Dlatego zawsze wiesz jak ćwiczyć, aby właściwie realizować założenia programu.

Dlaczego programy są na 6 lub 12miesięcy?

DLACZEGO PROGRAMY SĄ NA 6 LUB 12 MIESIĘCY?

Właściwy proces przygotowania motorycznego zawodnika w sportach walki wymaga poprawy szeregu parametrów motorycznych, które z jednej strony muszą być dopasowane do cech indywidualnych zawodnika, a z drugiej strony muszą być dopasowane do wzorca mistrza w uprawianym stylu walki. Ponadto przygotowanie motoryczne musi być dopasowane do treningu sportów walki, co dodatkowo utrudnia jednoczesną realizację parametrów motorycznych. Z tego względu niezbędne jest wprowadzenie etapów treningowych, w których w sposób systematyczny akcentuje się wybrane zdolności motoryczne. Dzięki etapom treningowym (cyklom treningowym) możemy rozwijać również takie parametry, które wzajemnie się znoszą. Przykładowo: wydolność bazowa utrudnia realizację szybkości, jeśli akcentuje się ją jednocześnie z szybkością, ale z kolei poprawa jej ułatwia w kolejnym etapie kształtowanie szybkości (zawodnik może więcej razy powtórzyć ćwiczenia szybkościowe). Dlatego każdy dobry  proces treningowy musi podlegać cyklizacji (periodyzacji treningowej), dzięki której można  wprowadzać etapy podstawowe, ukierunkowane oraz specjalistyczne z BPS’em włącznie (BPS – bezpośrednie przygotowanie startowe) i przejściowe. Takie działanie umożliwia realizację wszystkich niezbędnych akcentów motorycznych i uzupełniających. Zatem w sportach walki niezbędna jest właściwa periodyzacja i tylko taka praca daje możliwość kompleksowego przygotowania zawodnika oraz utrzymania jego wytrenowania. Dlatego program treningowy musi być zaprojektowany na co najmniej 6miesięcy, a najlepiej 12, tak aby można było wszystko właściwie zaplanować, czyli połączyć w sposób właściwy metodycznie.

Czy wiesz że…

Zmienność cotygodniowa jest błędem. Bardzo często w treningu jest tak, że dokonuje się zmian co tydzień, aby „reagować” na dyspozycję zawodnika. Takie podejście jest błędem. W teorii bodźca mówi się, że bodziec ma być powtarzalny, aby wywołał reakcję. Dlatego zawodnik powinien realizować podobny trening przez dany cykl treningowy. Trening w cyklu może być lekko modyfikowany (np.: ilość powtórzeń, zwiększenie tempa, korekta stref tętna itd), ale jako cała struktura powinien być podobny. Tylko wtedy organizm odpowiednio na niego zareaguje. Natomiast po tym okresie (całym cyklu) należy przejść do kolejnego cyklu i analogicznie sytuacja się powtarza. Dlatego wszelkie koncepcje zmienności cotygodniowej są nieprawidłowe. Powtarzalność (jako fundamentalna cecha bodźca)  potwierdza potrzebę periodyzacji, czyli planowania długoterminowego.

Każdy indywidualny program jest tworzony z uwzględnieniem właściwej periodyzacji dla zawodnika i okresu treningowego, przez to programy gwarantują skuteczność. Ponadto posiadanie długoterminowego planu umożliwia dokonywanie świadomych modyfikacji.

Autorski system obciążeń

AUTORSKI SYSTEM OBCIĄŻEŃ

Prawidłowe zgranie wszystkich treningów, które często mają odmienny charakter (np.: złożone treningi interwałowe, wybiegi, elementy siły i szybkości kierunkowej itd),  wymaga zastosowania systemu, który umożliwia ocenę faktycznych obciążeń między treningami, a następnie między tygodniami i cyklami, tak aby ostatecznie właściwie „sterować” procesem treningowym.

W indywidualnych programach treningowych stosowany jest autorski system obciążeń, który uwzględnia wszystkie cechy obciążenia treningowego (intensywność, objętość, czas przerwy i strukturę treningu). Dzięki niemu program gwarantuje zazębianie się treningów motorycznych z technicznymi w obrębie zaplanowanych cykli, a w przypadku dłuższej współpracy również sezonów. Autorski system obciążeń umożliwia zachowanie ciągłości treningowej dla zawodników, którzy dołączają do nas w trakcie sezonu.

Zatem co otrzymasz trenując z Indywidualnym Programem Treningowym?

Rozpoczynając trening z indywidualnym programem treningowym otrzymasz przede wszystkim w pełni indywidulany program, który planuje cały proces przygotowania motorycznego w uprawianym sporcie walki, czyli po prostu będziesz dokładnie wiedział co robić. Ponadto otrzymasz moje wsparcie (dr Jacek Świat), które zapewni stałe dopasowanie programu do twoich potrzeb (niezbędne modyfikacje i konsultacje).