Dyscypliny

Układanie Indywidualnego Programu Treningowego zaczyna się od analizy motorycznej dyscypliny, czyli jej specyficznych cech oraz wzorca mistrza, a następnie analizowany jest zawodnik. Taka procedura umożliwia mi stworzenie w pełni dopasowanego programu dla każdej dyscypliny i zawodnika.

Wybierz swoją dyscyplinę i zapoznaj się ze szczegółami programu.

(jeśli trenujesz sport, którego nie ma w opisie  wybierz sporty inne)

Sporty motoryczne

Kolarstwo

Indywidualne programy dla kolarzy MTB, szosowych są opracowywane z uwzględnieniem cech zawodnika, poziomu wytrenowania, a także możliwości realizacji i okresu w sezonie, w tym także z uwzględnieniem kalendarza startów. Trening kolarski jest szczegółowo rozpisany z uwzględnieniem tętna, kadencji, a także może uwzględniać moc. W przypadku monitorowania mocy wykonywana jest właściwa korelacja tętna do mocy oraz testy CP i FTP, dla określenia stymulującego zakresu mocy do ustalonych treningów. Ponadto oprócz treningu kolarskiego program może uwzględniać właściwie zaplanowane treningi uzupełniające takiej jak np.: siłownię, trening biegowy (okres zimowy), czy treningi z wykorzystaniem gum treningowych i inne.

Bieganie

Indywidualne programy dla biegaczy bazują na cechach zawodnika, poziomu wytrenowania, a także dystansu startowego. Każdy program jest również w pełni dopasowany do możliwości realizacji, czyli ilość treningów jest dopasowana do możliwości wykonania, a także umożliwia wykonanie właściwej dla wybranego dystansu kilometrówki, czyli niezbędnej objętości biegowej. W programie każdy trening jest szczegółowo opisany z uwzględnieniem czasu pracy w danej strefie tętna, a także dla wybranych treningów / interwalów wykorzystywana jest prędkość w km/h lub tempo min/km. System opisu treningów tętno, prędkość, tempo itd. jest zależny od poziomu zawodnika, dystansu oraz okresu w sezonie, czyli jest to indywidualnie dopasowane. Oprócz treningu biegowego w programie również może być zaplanowany trening uzupełniający taki jak: trening siłowy, crossfitowy, czy inny uzupełniający proces treningowy.

TRIATHLON

Dla triatlonistów programy treningowe bazują na cechach zawodnika, poziomie wytrenowana, a także są ukierunkowane na przyjęty dystans. Ponadto każdy program dopasowany jest do możliwości realizacji z uwzględnieniem możliwości realizacji treningów łączonych typu: pływanie-rower, rower-bieganie, a także innych systemów treningowych w przygotowaniu do triathlonu. Ważną cechą tych programów jest również możliwość włączenia w proces treningowy dyscyplin uzupełniających takich jak kierunkowy trening siłowy i inne. Trening zasadniczy monitorowany jest tętnem oraz parametrami szybkościowymi np.: tempem, prędkością. Dla treningu na rowerze możliwe jest wykorzystanie mocy. Opcjonalnie też trening na basenie może być monitorowany zakwaszeniem. Każdy trening jest szczegółowo opisany tak, aby całość stanowiła właściwy zazębiający się proces treningowy ukierunkowany na przygotowanie do startów w triathlonie.

TRENING SIŁOWY

Indywidualne programy treningowe dla treningu siłowego (siłownia) ukierunkowane są na właściwą rozbudowę masy, siły i rzeźby w zależności od przyjętych z zawodnikiem celów. Dla rozbudowy masy układany jest właściwy plan treningów z odpowiednią powtarzalnością partii mięśniowych, aby maksymalizować przyrost masy. W przypadku siły trening ukierunkowany jest na właściwą rekrutację jednostek motorycznych, która jest jednocześnie głównym elementem poprawy siły maksymalnej. Natomiast dla rzeźby układany jest plan maksymalizujący uzyskanie odpowiedniej definicji. Indywidualne ustalenie celów może również uwzględniać w sezonie zarówno rozwój masy, siły i rzeźby. Każdy trening jest szczegółowo opisany, czyli właściwa metoda ćwiczeń, ćwiczenia i ich kolejność oraz elementy upewniające takie jak wstawki aerobowe niezbędne do właściwego unaczynienia mięśni lub/i uzyskania definicji. Dla treningu siłowego zaleca się wybranie wersji z dietą, gdyż stanowi ona bardzo istotny czynnik efektywności treningu.

Sporty techniczne

SPORTY WALKI

Indywidualne programy dla spotów walki są programami, w których zaprojektowane jest przygotowanie motoryczne pod uprawiany styl walki (np.: karate, MMA, jujitsu, grappling i inne)  oraz w pełni bazują na cechach indywidualnych zawodnika. Każdy styl cechuje się trochę innym przygotowaniem siłowo-wydolnościowo-szybkościowym dlatego projektując program dla konkretnego zawodnika uwzględnia się wzorzec mistrza dla uprawianego stylu z punktu widzenia cech motorycznych, następnie rozwój tych cech projektuje się z uwzględnieniem indywidualnych cech zawodnika i możliwości treningowych. Ponadto uwzględnia się terminy startów lub walk dla zawodnika. Zatem Indywidualny program treningowy dla sportów walki to w 100% indywidualna koncepcja przygotowania motorycznego dla zawodnika, która w sposób właściwy buduje bazę motoryczną. Treningi w programie są szczegółowo opisane z możliwością rozpisania założeń motorycznych na trening techniczny (co i ile w danej strefie tętna). Do przygotowania motorycznego wykorzystuje się trening siłowy, wydolnościowy, trening siłowy oraz różne koncepcje treningów crossfitowych i innych.

SPORTY INDYWIDUALNE

Istotą każdego indywidualnego programu treningowego jest pełna zgodność z zawodnikiem oraz uprawianą dyscypliną. Z tego względu każdy indywidualny program przede wszystkim uwzględnia kierunkową bazę motoryczną w uprawianej dyscyplinie, czyli tzw wzorzec mistrza, a następnie indywidualne cechy zawodnika, czyli poziom wytrenowania, możliwości realizacji i inne. Zatem indywidualny program treningowy to koncepcja przygotowania motorycznego dla zawodnika, która zgodna jest z dyscypliną jak i dopasowana do zawodnika. Do przygotowania motorycznego wykorzystuje się trening siłowy (siłownia, elementy pracy na gumach, elementy crossfitu i inne), trening wydolnościowy (bieganie z elementami specyficznego poruszania się), treningi specjalistyczne np.: kształtujące równowagę, specjalistyczne nawyki ruchowe itd.

SPORTY ZESPOŁOWE

Obecnie w sportach zespołowych przygotowanie motoryczne często jest przeniesione na zawodnika, czyli oprócz regularnych treningów technicznych i motorycznych każdy zawodnik dodatkowo powinien rozwijać swoją indywidualną bazę motoryczną. Indywidualne programy treningowe dla sportów zespołowych to programy, które uwzględniają specyfikę uprawianego sportu (np.: koszykówki, piłki nożnej, siatkówki, hokeja itd.), a także cechy indywidualne zawodnika wraz z możliwością realizacji dodatkowych treningów motorycznych. Zatem indywidualny program treningowy dla sportów zespołowych to zazębiająca się z treningiem w klubie dodatkowa koncepcja treningów indywidualnych ukierunkowana na rozbudowę bazy motorycznej zawodnika. Do przygotowania motorycznego wykorzystuje się trening siłowy (siłownia, elementy pracy na gumach, elementy crossfitu i inne), trening wydolnościowy (bieganie z elementami specyficznego poruszania się), treningi specjalistyczne np.: kształtujące równowagę, specjalistyczne nawyki ruchowe itd.

SPORTY INNE

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu kompleksowych programów przygotowania motorycznego umożliwia przygotowanie skutecznego systemu treningów dla każdego sportu. Przez te wszystkie lata współpracowałem z wieloma zawodnikami reprezentującymi różne dyscypliny od tych najbardziej popularnych do tych niszowych takich jak np.: bowling, ekstremalne sporty motorowe, ujeżdżenie i wiele innych. Przygotowując indywidualny program dla zawodnika zaczynam od analizy uprawianego sportu, czyli techniki (nawyk NCR) a następnie kierunkowej bazy motorycznej, która umożliwia uzyskanie mistrzostwa w uprawianym sporcie. Następnie analizuje zawodnika i przystępuję do budowy procesu przygotowania motorycznego uwzględniającego cechy dyscypliny oraz zawodnika. Dzięki temu każdy program jest w pełni indywidualny i profesjonalny niezależnie od uprawianego spotu. Do przygotowania motorycznego wykorzystuje się trening siłowy (siłownia, elementy pracy na gumach, elementy crossfitu i inne), trening wydolnościowy (bieganie z elementami specyficznego poruszania się, rower, czy inne formy wydolnościowe), treningi specjalistyczne np.: kształtujące równowagę, specjalistyczne nawyki ruchowe itd.

Trening

REDUKCJA TKANKI TŁUSZCZOWEJ – ODCHUDZANIE

W redukcji tkanki tłuszczowej każdy indywidualny program treningowy ukierunkowany jest na intensyfikacje procesu wykorzystania tłuszczu jako paliwa energetycznego, czyli treningi są tak napisane, aby maksymalizować utylizację tłuszczu. Ponadto program dopasowany jest do możliwości realizacji oraz cech indywidualnych odbiorcy (poziom wytrenowania, zdrowia i inne). Zatem indywidualny program treningowy budowany jest tak, aby wykorzystać możliwości treningowe odbiorcy i jednocześnie zintensyfikować redukcję. Najczęściej w programie wykorzystany jest trening siłowy, trening interwałowy biegowy, orbitrek, wioślarz, trening na basenie lub inne formy treningu wydolnościowego (systemy typu Tabata, trening na gumach, w ty ORMAstick itd.). W redukcji jednym z najistotniejszych elementów jest właściwa dieta, która musi spowodować, że organizm zacznie „wykorzystywać” zmagazynowany tłuszcz, z tego względu zaleca się wybór wersji z indywidualną dietą (Professional).

TRENING PROZDROWOTNY

Trening prozdrowotny, to trening, którego zasadniczym celem jest poprawa szerokorozumianego zdrowia. Dlatego każdy indywidualny program treningowy ukierunkowany na cel prozdrowotny będzie w pełni dopasowany do odbiorcy, jego możliwości realizacji, a celem będzie wszechstronna poprawa sprawności. Również w ramach treningu prozdrowotnego możliwe jest zaplanowanie akcentów leczniczych (trening leczniczy), których celem może być kompensacja niedoborów układu ruchu, czyli np.: wyrównanie asymetrii siłowej, wzmocnienie mięśni posturalnych (w tym Core), kompensacja po kontuzji układu ruchu i inne. Realizacja wytycznych prozdrowotnych i/lub leczniczych będzie bazowała na zaplanowanym treningu siłowym (siłownia, elementy w warunkach domowych), treningu sprawnościowych z elementami biegowymi, a także specjalistycznym treningu z wykorzystaniem sprzętów rehabilitacyjnych (gumy, piłki, uchwyty i inne). W wersji professional możliwe jest także zaprojektowanie kierunkowej, wspomagającej odnowy biologicznej (wraz z wytycznymi do masażu leczniczego).

MODELOWANIE SYLWETKI

Każdy indywidualny program treningowy ukierunkowany na modelowanie sylwetki jest tak ułożony, aby realizowany trening modelował sylwetkę w sposób ustalony z odbiorcą (możliwe jest zaprojektowanie modelowania określonej części ciała np.: „jędrne pośladki” itd.). Z tego względu w programie wykorzystuje się: różne formy treningu na siłowni (z elementami aerobowymi, a także inne systemy typu Tabata, spinning itd.), w warunkach domowych z wykorzystaniem ORMAstick’a lub łączenie różnych aktywności np.: trening siłowy, bieganie, basen) tak, aby głównie wpływały na uzyskanie efektu poprawy sylwetki. Każdy program oprócz opisanego celu będzie w pełni dopasowany do możliwości realizacji i poziomu odbiorcy, ale w związku z silną zależnością sposobu odżywiania i modelowania sylwetki zaleca się, aby program był w wersji z indywidualną dietą (Professional). Tylko właściwe połączenie dopasowanego treningu oraz uzupełniającej diety zapewnia uzyskanie właściwego efektu modelowania sylwetki.

Sporty motoryczne

Kolarstwo

Indywidualne programy dla kolarzy MTB, szosowych są opracowywane z uwzględnieniem cech zawodnika, poziomu wytrenowania, a także możliwości realizacji i okresu w sezonie, w tym także z uwzględnieniem kalendarza startów. Trening kolarski jest szczegółowo rozpisany z uwzględnieniem tętna, kadencji, a także może uwzględniać moc. W przypadku monitorowania mocy wykonywana jest właściwa korelacja tętna do mocy oraz testy CP i FTP, dla określenia stymulującego zakresu mocy do ustalonych treningów. Ponadto oprócz treningu kolarskiego program może uwzględniać właściwie zaplanowane treningi uzupełniające takiej jak np.: siłownię, trening biegowy (okres zimowy), czy treningi z wykorzystaniem gum treningowych i inne.

Bieganie

Indywidualne programy dla biegaczy bazują na cechach zawodnika, poziomu wytrenowania, a także dystansu startowego. Każdy program jest również w pełni dopasowany do możliwości realizacji, czyli ilość treningów jest dopasowana do możliwości wykonania, a także umożliwia wykonanie właściwej dla wybranego dystansu kilometrówki, czyli niezbędnej objętości biegowej. W programie każdy trening jest szczegółowo opisany z uwzględnieniem czasu pracy w danej strefie tętna, a także dla wybranych treningów / interwalów wykorzystywana jest prędkość w km/h lub tempo min/km. System opisu treningów tętno, prędkość, tempo itd. jest zależny od poziomu zawodnika, dystansu oraz okresu w sezonie, czyli jest to indywidualnie dopasowane. Oprócz treningu biegowego w programie również może być zaplanowany trening uzupełniający taki jak: trening siłowy, crossfitowy, czy inny uzupełniający proces treningowy.

Triathlon

Dla triatlonistów programy treningowe bazują na cechach zawodnika, poziomie wytrenowana, a także są ukierunkowane na przyjęty dystans. Ponadto każdy program dopasowany jest do możliwości realizacji z uwzględnieniem możliwości realizacji treningów łączonych typu: pływanie-rower, rower-bieganie, a także innych systemów treningowych w przygotowaniu do triathlonu. Ważną cechą tych programów jest również możliwość włączenia w proces treningowy dyscyplin uzupełniających takich jak kierunkowy trening siłowy i inne. Trening zasadniczy monitorowany jest tętnem oraz parametrami szybkościowymi np.: tempem, prędkością. Dla treningu na rowerze możliwe jest wykorzystanie mocy. Opcjonalnie też trening na basenie może być monitorowany zakwaszeniem. Każdy trening jest szczegółowo opisany tak, aby całość stanowiła właściwy zazębiający się proces treningowy ukierunkowany na przygotowanie do startów w triathlonie.

Trening siłowy

Indywidualne programy treningowe dla treningu siłowego (siłownia) ukierunkowane są na właściwą rozbudowę masy, siły i rzeźby w zależności od przyjętych z zawodnikiem celów. Dla rozbudowy masy układany jest właściwy plan treningów z odpowiednią powtarzalnością partii mięśniowych, aby maksymalizować przyrost masy. W przypadku siły trening ukierunkowany jest na właściwą rekrutację jednostek motorycznych, która jest jednocześnie głównym elementem poprawy siły maksymalnej. Natomiast dla rzeźby układany jest plan maksymalizujący uzyskanie odpowiedniej definicji. Indywidualne ustalenie celów może również uwzględniać w sezonie zarówno rozwój masy, siły i rzeźby. Każdy trening jest szczegółowo opisany, czyli właściwa metoda ćwiczeń, ćwiczenia i ich kolejność oraz elementy upewniające takie jak wstawki aerobowe niezbędne do właściwego unaczynienia mięśni lub/i uzyskania definicji. Dla treningu siłowego zaleca się wybranie wersji z dietą, gdyż stanowi ona bardzo istotny czynnik efektywności treningu.

Sporty techniczne

Sporty Walki

Indywidualne programy dla spotów walki są programami, w których zaprojektowane jest przygotowanie motoryczne pod uprawiany styl walki (np.: karate, MMA, jujitsu, grappling i inne)  oraz w pełni bazują na cechach indywidualnych zawodnika. Każdy styl cechuje się trochę innym przygotowaniem siłowo-wydolnościowo-szybkościowym dlatego projektując program dla konkretnego zawodnika uwzględnia się wzorzec mistrza dla uprawianego stylu z punktu widzenia cech motorycznych, następnie rozwój tych cech projektuje się z uwzględnieniem indywidualnych cech zawodnika i możliwości treningowych. Ponadto uwzględnia się terminy startów lub walk dla zawodnika. Zatem Indywidualny program treningowy dla sportów walki to w 100% indywidualna koncepcja przygotowania motorycznego dla zawodnika, która w sposób właściwy buduje bazę motoryczną. Treningi w programie są szczegółowo opisane z możliwością rozpisania założeń motorycznych na trening techniczny (co i ile w danej strefie tętna). Do przygotowania motorycznego wykorzystuje się trening siłowy, wydolnościowy, trening siłowy oraz różne koncepcje treningów crossfitowych i innych.

Sporty indywidualne

Istotą każdego indywidualnego programu treningowego jest pełna zgodność z zawodnikiem oraz uprawianą dyscypliną. Z tego względu każdy indywidualny program przede wszystkim uwzględnia kierunkową bazę motoryczną w uprawianej dyscyplinie, czyli tzw wzorzec mistrza, a następnie indywidualne cechy zawodnika, czyli poziom wytrenowania, możliwości realizacji i inne. Zatem indywidualny program treningowy to koncepcja przygotowania motorycznego dla zawodnika, która zgodna jest z dyscypliną jak i dopasowana do zawodnika. Do przygotowania motorycznego wykorzystuje się trening siłowy (siłownia, elementy pracy na gumach, elementy crossfitu i inne), trening wydolnościowy (bieganie z elementami specyficznego poruszania się), treningi specjalistyczne np.: kształtujące równowagę, specjalistyczne nawyki ruchowe itd.

Sporty zespołowe

Obecnie w sportach zespołowych przygotowanie motoryczne często jest przeniesione na zawodnika, czyli oprócz regularnych treningów technicznych i motorycznych każdy zawodnik dodatkowo powinien rozwijać swoją indywidualną bazę motoryczną. Indywidualne programy treningowe dla sportów zespołowych to programy, które uwzględniają specyfikę uprawianego sportu (np.: koszykówki, piłki nożnej, siatkówki, hokeja itd.), a także cechy indywidualne zawodnika wraz z możliwością realizacji dodatkowych treningów motorycznych. Zatem indywidualny program treningowy dla sportów zespołowych to zazębiająca się z treningiem w klubie dodatkowa koncepcja treningów indywidualnych ukierunkowana na rozbudowę bazy motorycznej zawodnika. Do przygotowania motorycznego wykorzystuje się trening siłowy (siłownia, elementy pracy na gumach, elementy crossfitu i inne), trening wydolnościowy (bieganie z elementami specyficznego poruszania się), treningi specjalistyczne np.: kształtujące równowagę, specjalistyczne nawyki ruchowe itd.

Sporty inne

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu kompleksowych programów przygotowania motorycznego umożliwia przygotowanie skutecznego systemu treningów dla każdego sportu. Przez te wszystkie lata współpracowałem z wieloma zawodnikami reprezentującymi różne dyscypliny od tych najbardziej popularnych do tych niszowych takich jak np.: bowling, ekstremalne sporty motorowe, ujeżdżenie i wiele innych. Przygotowując indywidualny program dla zawodnika zaczynam od analizy uprawianego sportu, czyli techniki (nawyk NCR) a następnie kierunkowej bazy motorycznej, która umożliwia uzyskanie mistrzostwa w uprawianym sporcie. Następnie analizuje zawodnika i przystępuję do budowy procesu przygotowania motorycznego uwzględniającego cechy dyscypliny oraz zawodnika. Dzięki temu każdy program jest w pełni indywidualny i profesjonalny niezależnie od uprawianego spotu. Do przygotowania motorycznego wykorzystuje się trening siłowy (siłownia, elementy pracy na gumach, elementy crossfitu i inne), trening wydolnościowy (bieganie z elementami specyficznego poruszania się, rower, czy inne formy wydolnościowe), treningi specjalistyczne np.: kształtujące równowagę, specjalistyczne nawyki ruchowe itd.

Trening

Redukcja tkanki tłuszczowej – odchudzanie

W redukcji tkanki tłuszczowej każdy indywidualny program treningowy ukierunkowany jest na intensyfikacje procesu wykorzystania tłuszczu jako paliwa energetycznego, czyli treningi są tak napisane, aby maksymalizować utylizację tłuszczu. Ponadto program dopasowany jest do możliwości realizacji oraz cech indywidualnych odbiorcy (poziom wytrenowania, zdrowia i inne). Zatem indywidualny program treningowy budowany jest tak, aby wykorzystać możliwości treningowe odbiorcy i jednocześnie zintensyfikować redukcję. Najczęściej w programie wykorzystany jest trening siłowy, trening interwałowy biegowy, orbitrek, wioślarz, trening na basenie lub inne formy treningu wydolnościowego (systemy typu Tabata, trening na gumach, w ty ORMAstick itd.). W redukcji jednym z najistotniejszych elementów jest właściwa dieta, która musi spowodować, że organizm zacznie „wykorzystywać” zmagazynowany tłuszcz, z tego względu zaleca się wybór wersji z indywidualną dietą (Professional).

Trening prozdrowotny

Trening prozdrowotny, to trening, którego zasadniczym celem jest poprawa szerokorozumianego zdrowia. Dlatego każdy indywidualny program treningowy ukierunkowany na cel prozdrowotny będzie w pełni dopasowany do odbiorcy, jego możliwości realizacji, a celem będzie wszechstronna poprawa sprawności. Również w ramach treningu prozdrowotnego możliwe jest zaplanowanie akcentów leczniczych (trening leczniczy), których celem może być kompensacja niedoborów układu ruchu, czyli np.: wyrównanie asymetrii siłowej, wzmocnienie mięśni posturalnych (w tym Core), kompensacja po kontuzji układu ruchu i inne. Realizacja wytycznych prozdrowotnych i/lub leczniczych będzie bazowała na zaplanowanym treningu siłowym (siłownia, elementy w warunkach domowych), treningu sprawnościowych z elementami biegowymi, a także specjalistycznym treningu z wykorzystaniem sprzętów rehabilitacyjnych (gumy, piłki, uchwyty i inne). W wersji professional możliwe jest także zaprojektowanie kierunkowej, wspomagającej odnowy biologicznej (wraz z wytycznymi do masażu leczniczego).

Modelowanie sylwetki

Każdy indywidualny program treningowy ukierunkowany na modelowanie sylwetki jest tak ułożony, aby realizowany trening modelował sylwetkę w sposób ustalony z odbiorcą (możliwe jest zaprojektowanie modelowania określonej części ciała np.: „jędrne pośladki” itd.). Z tego względu w programie wykorzystuje się: różne formy treningu na siłowni (z elementami aerobowymi, a także inne systemy typu Tabata, spinning itd.), w warunkach domowych z wykorzystaniem ORMAstick’a lub łączenie różnych aktywności np.: trening siłowy, bieganie, basen) tak, aby głównie wpływały na uzyskanie efektu poprawy sylwetki. Każdy program oprócz opisanego celu będzie w pełni dopasowany do możliwości realizacji i poziomu odbiorcy, ale w związku z silną zależnością sposobu odżywiania i modelowania sylwetki zaleca się, aby program był w wersji z indywidualną dietą (Professional). Tylko właściwe połączenie dopasowanego treningu oraz uzupełniającej diety zapewnia uzyskanie właściwego efektu modelowania sylwetki.