Jak wygląda program?

Od wielu lat wygląd programów, sposób zapisu treningów oraz kolejność treści w programie nie uległa zmianie, dzięki temu po pierwszym zapoznaniu się z programem każdy z naszych zawodników doskonale wie gdzie szukać wszelkich informacji zawartych w programie. Przyjęta forma przedstawiania treści w programie gwarantuje też, że wszystkie przyjęte koncepcje treningowe, testowe, czy żywieniowe zostaną jasno przekazane, a dzięki temu zrozumiane i zastosowane w praktyce treningowej.

Każdy program składa się z następujących rozdziałów/części:

1. Informacje o programie

1. INFORMACJE O PROGRAMIE

Ogólny opis odbiorcy programu, ilości aktywności wchodzących w skład programu oraz dane do konsultacji programu.

2. Objaśnienia do programu

2. OBJAŚNIENIA DO PROGRAMU

To szczegółowy opis jak czytać program oraz jak korzystać z konsultacji.

3. OBJAŚNIENIA DO TRENINGÓW

3. Objaśnienia do treningów

To przedstawienie systemu zapisu treningów, czyli jak je prawidłowo czytać. Nasz system zapisu treningów jest od wielu lat identyczny, dlatego po zapoznaniu się z nim będziesz mógł łatwo czytać nasze programy. W tej części też przedstawione są indywidualne wytyczne do stref tętna (dla treningów wydolnościowych), stref mocy (dla treningów z wykorzystaniem mocy) lub inne elementy monitoringu obciążenia.

4. TESTY

4. Testy

Jest to rozdział, w którym szczegółowo opisane są testy, występujące w programie.

Dla wersji Professional

W rozdziale tym testy mogą być w pełni indywidualnie zaprojektowane. Ponadto znajduje się opis zabiegów odnowy biologicznej, które użyte będą w części z planem treningowym. Analogicznie może być zamieszczony również opis przyjętych badań biochemicznych uzupełniających proces monitorowania obciążeń.

5. PLAN TRENINGOWY

5. Plan treningowy

To rozdział, w którym opisana jest diagnoza zawodnika, rozkład całego makrocyklu, czyli podział na cykle w trakcie trwania programu (zazwyczaj makrocykl składa się z 3-6 cykli szkoleniowych). Ponadto w tej części programu znajduje się opis obciążeń, a także harmonogram tygodniowy z zaznaczeniem tygodni testowych i regeneracyjnych. Następnie znajduje się dokładny opis każdego cyklu wraz z rozkładem i szczegółowym opisem treningów w tygodniu. Jeśli dany trening, oprócz zastosowania naszego systemu zapisu, będzie wymagał dalszego wyjaśnienia, to pod tym treningiem jest ono zamieszczone.

Dla wersji Professional

W rozdziale tym dodatkowo opisana jest odnowa biologiczna oraz monitoring biochemiczny – czyli co i kiedy wykonać.

6. MATERIAŁY POMOCNICZE

6. Materiały pomocnicze

To rozdział z tabelami, które ułatwią rejestrowanie przebiegu treningu. Tabele zawierają zakodowane te same treningi, co opisane w planie treningowym. Dzięki temu idąc na trening nie musisz zabierać całego planu z sobą (wystarczy tabele, aby właściwie wykonać trening i zarejestrować jego przebieg). W rozdziale tym mogą być również tabele do testów.

7. WYTYCZNE DIETETYCZNE I SUPLEMENTACJA

7. Wytyczne dietetyczne i suplementacja

W rozdziale tym przedstawione są indywidualne wytyczne dietetyczne oraz zalecana suplementacja uwzględniająca charakter danego cyklu.

Dla wersji Professional

W rozdziale tym przedstawiona jest diagnoza dietetyczna, przyjęta strategia żywieniowa oraz w pełni indywidualnie ułożona dieta spełniająca wytyczne przyjętej strategii żywieniowej. Zastosowana suplementacja również w pełni zazębia się zaprojektowaną dietą.

8. DODATKI

8. Dodatki

To ostatni rozdział cyklu programu, w którym zazwyczaj znajdują się zdjęcia do ćwiczeń lub inne formy obrazujące prawidłowe wykonanie ćwiczeń.

Wszystkie prezentowane zdjęcia są poglądowe

Zobacz jak program wygląda w całości

Prezentowany program został zaprojektowany dla konkretnego zawodnika pod określone cele i służy jedynie zobrazowaniu jak obszerny i złożony jest Indywidualny Program Treningowy ORMAsport.