Transformacja włókien mięśniowych – podstawy

 

Transformacja włókien mięśniowych

 

Jest istotnym procesem zmiany w obrębie 3 typów włókien mięśniowych. Jest procesem, który umożliwia dopasowanie struktury mięśni do bodźca, czyli uzyskanie optymalnego składu włókien do wykonywanej pracy. Dzięki niej mamy możliwość wytrenowania organizm, dlatego też można powiedzieć, że transformacja bazuje na plastyczności mięśni i gwarantuje adaptację do bodźca treningowego. Istotnym elementem zaistnienia transformacji jest powtarzalność bodźca treningowego, która daje czas na odpowiednie dopasowanie (zmianę) mięśnia do występującego obciążenia. Ważne jest aby zapamiętać, że:

Aby w procesie treningowym doszło do trwałej adaptacji, inaczej mówiąc  aby zaszła transformacja włókien mięśniowych, jednostki motoryczne muszą być rekrutowane znacznie dłużej niż w warunkach normalnych.

Oznacza to, że transformacja jest ściśle zależna od proporcji bodźców treningowych, czyli jeśli dany bodziec będzie istotnie przeważał, to po wielokrotnym powtórzeniu wpłynie na zmianę (transformację). Z tego względu w treningu ważna staje się periodyzacja, która umożliwia zachowanie powtarzalności w obrębie danego etapu (cyklu) treningowego.

Graficzne przedstawienie tempa transformacji

Zapraszam również do bloga do obszernego artykułu o transformacji: https://orma.pl/blog/transformacja-wlokien-miesniowych/

Pozdrawiam – dr Jacek Świat