Data publikacji

13 marca 2019

Kategoria

Autor

dr Jacek Świat

Monitoring biochemiczny – kwas moczowy

Wykorzystanie kwasu moczowego, jako markera wysiłku fizycznego wiąże się z jego funkcją odzwierciedlającą stopień degradacji nukleotydów adeninowych. Wysiłkowe zmiany puli nukleotydów purynowych (ATP, ADT i AMP) wywołane zwiększoną hydrolizą ATP w stosunku do resyntezy tego związku powodując nagromadzenie się ADP. Zwiększona ilość ADP pociąga za sobą aktywację kinazy adenylowej oraz deaminację AMP. W wyniku deaminacji AMP powstaje amoniak i inozynomonofosforan (IMP), który przekształca się w inozynę i następnie w hipoksantynę, która dyfunduje przez sarkolemę do krwi. Hipoksantyna, której stężenie we krwi uważane jest za wskaźnik utraty nukleotydów purynowych w mięśniach, pobierana jest przez wątrobę i przekształcana w kwas moczowy, który jako ostateczny metabolit azotowy wydalany jest przez nerki.

Dzięki temu stężenie kwasu moczowego odzwierciedla poziom utraty nukleotydów adeninowych, a tym stopień intensywności treningu. Notuje się wzrost tego metabolitu po wysiłku o dużej intensywności oraz intensywności submaksymalnej o długim czasie trwania [Lutosławska i wsp. 1995]. Kłapcińska i wsp. [Kłapcińska i wsp. 2001] stwierdzili wzrost tego metabolitu w osoczu po biegu na 300m, a Hellsten-Westing i wsp. [Hellsten-Westing i wsp. 1991] wykazali wzrost stężenia kwasu moczowego po biegu maratońskim. Stwierdzili również, że wzrost stężenia po biegu maratońskim był mniej wyraźny niż po intensywnych biegach na dystansach 100, 800 i 5000m.

Ponadto wykazano, że kwas moczowy może być pobierany przez mięśnie szkieletowe i w nich wykorzystywany, jako antyoksydant podczas nasilonego stresu oksydacyjnego [Hellsten i wsp. 1997]. Należy jednak podkreślić, że w związku ze złożonym metabolizmem kwasu moczowego, czyli wykorzystaniem m.in. do procesów obrony antyoksydacyjnej jego wypadkowe stężenie w osoczu jest wypadkową procesu produkcji [Hellsten i wsp. 1999] oraz utylizacji z funkcją antyoksydacyjną włącznie [Hellsten i wsp. 1998].

Sprawia to, że wartość diagnostyczna kwasu moczowego w monitoringu treningu, a zwłaszcza interpretacja wyniku pomiaru jednorazowego jest dość słaba [Hübner-Woźniak i wsp. 2004]. Z tego względu często wykorzystywany jest jako marker uzupełniający w całej baterii testów biochemicznych wysiłku i treningu sportowego.

Podobne posty

Trening mentalny w sporcie – czym jest?

Trening mentalny w sporcie to NIE psychoterapia, ponieważ celem treningu mentalnego NIE jest leczenie zaburzeń psychicznych, ani rozwiązywanie trudności emocjonalnych tylko optymalizacja funkcjonowania w dużym niepięciu nerwowym lub znużeniu.   Dlaczego trening...

czytaj dalej

Odnowa biologiczna w sporcie – zarys zabiegów.

Wstęp Organizm każdej ćwiczącej osoby jest narażony na w trakcie procesu treningowego na różnego rodzaju przeciążenia, których efektem może być spadek formy, a co gorsze może dojść do różnego rodzaju kontuzji i urazów, które na jakiś czas wykluczą z możliwości...

czytaj dalej

Co z podwyższonym CK?

Pytanie zawodnika: Co z podwyższonym CK? Czy w jakiś sposób się to leczy czy zrezygnować całkowicie z treningów ☹️☹️☹️ Odpowiadając na to pytanie należy wyjaśnić, czym jest CK. Mianowicie CK to enzym wewnątrzkomórkowy, (kinaza kreatynowa) która dostaje się do...

czytaj dalej