Aktualny stan
Nie zapisany
Cena
Bezpłatny

 

Receptory ruchu

 

Nasz organizm w sposób perfekcyjny potrafi wykonywać złożone formy ruchowe, a przecież ma do dyspozycji tylko mięśnie, które potrafią jedynie się kurczyć oraz stawy umożliwiające ruch struktur kostnych względem siebie. To jak to się dzieje, że potrafimy wykonać tak złożone ruchy. Mianowicie zostaliśmy wyposażeni w plastyczny układ nerwowy, który potrafi tym wszystkim tak idealnie sterować. Sterowanie to staje się możliwe, dzięki receptorom ruchu, które informują układ nerwowy o położeniu części ciała względem siebie, a tym również o położeniu ciała. Receptory te nazywane proprioreceptorami mięśniowymi odgrywają kluczową role w koordynowaniu ruchów (należy też dodać, że do grupy proprioreceptorów nalezą również receptory stawowe, które uzupełnią informację z płynące z mięśni).

Do receptorów ruchu zaliczamy:

  • Włókno intrafuzalne zwane również wrzecionkiem mięśniowym
  • receptor ścięgnisty Golgiego

Na filmie w sposób szczegółowy omawiam łuk odruchowy, receptory ruchu z naciskiem na ich rolę w sterowaniu ruchem, a także staram się przełożyć tą wiedzę na trening. Poruszam kwestię plyometrii, która przede wszystkim bazuje na relacjach między tymi dwoma receptorami (o plyometrii jest także oddzielny film, gdyż jest to szersze zagadnienie, ale bazujące na reakcjach zachodzących między tymi receptorami).

Zapraszam na film, pozdrawiam dr Jacek Świat