Data publikacji

13 marca 2019

Kategoria

Autor

dr Jacek Świat

Programowanie w sporcie

Programowanie w sporcie

Osiągnięcie wysokich wyników w sporcie uzależnione jest od wielu czynników, ale jednym z najważniejszych jest posiadanie przez zawodnika optymalnej bazy motorycznej, czyli odpowiedniego poziomu wszystkich zdolności motorycznych warunkujących efektywny trening oraz wysokie osiągnięcia sportowe.

Istota kompleksowego przygotowania fizycznego zawodnika w sporcie

Ustawienie odpowiedniej bazy motorycznej (przygotowania fizycznego) jest niezmiernie złożone, gdyż wymaga zgrania wszystkich elementów w sposób wzajemnie zazębiający się i zarazem stymulujący organizm przez co tylko indywidualne podejście gwarantuje pełny sukces.

Obrazując złożoność można posłużyć się mocą:

Moc jest parametrem znamiennym dla wyniku sportowego, przez co dyscypliny charakteryzuje się z punktu widzenia charakteru mocy gwarantującej najlepszy efekt. Wyodrębnia się trzy przedziały mocy (moc siłowa, maksymalna, szybkościowa) dla których przypisane są określone dyscypliny. Jednakze zawodnik w obrębie jednego przedziału mocy (znamiennego dla dyscypliny) może osiągać jeje wysoki poziom poprzez nasilenie komponenty siłowej lub szybkościowej. Np: kolarz – jeden preferuje niską, a drugi wysoką kadencje – obaj osiągają tą samą moc, ale w treningu należy zastosować inne ćwiczenia gwarantującą wynik. Oczywiście dotyczy to także innych dyscyplin.

Zatem prawidowe zaprogramowanie rozwoju bazy motorycznej to kompleksowa analiza dyscypliny i zawodnika, a przedstawiona powyżej złożoność dotyczy tylko mocy, a jak wiadomo na ostateczny efekt ma wpływ jeszcze szereg innych zgranych procesów.

Przygotowanie motoryczne zawodników. Istota przygotowania fizycznego zawodnika.

Nasz proces programowania w sporcie

  • Proces programowania treningów zawiera w trakcie budowy bazy informacyjnej analizę motoryczną dyscypliny uprawianej przez klienta w celu ustalenia dominujących parametrów motorycznych, których optymalny rozwój zapewni prawidłową bazę motoryczną. Prawidłowa baza motoryczna to taki poziom zdolności motorycznych, który warunkuje wysokie osiągnięcia w uprawianej przez zawodnika dyscyplinie.
  • Dodatkowo program treningowy podporządkowany jest periodyzacji okresu treningowego. W trakcie okresu treningu wszechstronnego rozwijana jest baza motoryczna ogólna z naciskiem na dominujące parametry motoryczne. W trakcie okresu treningu ukierunkowanego i specjalnego rozwijana jest baza motoryczna ukierunkowana i specjalna, której parametry motoryczne ściśle związane są z uprawianą dyscypliną.
  • Dodatkowo nasz trening może spełniać rolę treningu regeneracyjnego lub wyrównawczego zalecanego jest w dyscyplinach asymetrycznych celem wyrównania jednostronnych obciążeń organizmu.
  • Proponujemy dodatkowe rozwiązania mające na celu rozwinięcie bazy motorycznej niezbędnej dla danej dyscypliny poprzez dodatkowe treningi, ćwiczenia będące niejako uzupełnieniem dyscypliny uprawianej.

Podobne posty

Tenis od testowania do realizacji

Tenis od testowania do realizacji - cz.1 (założenia ogólne, diagnostyka oraz 1 cykl treningowy).   W niniejszym artykule omówimy proces kompleksowego diagnozowania zawodnika, a także istotę złożonego planowania procesu treningowego opartego na wykonanej...

czytaj dalej

Transformacja mięśni szkieletowych

  Transformacja włókien mięśniowych.   Jest zagadnieniem, o które często pytają trenerzy w perspektywie właściwego dozowania bodźców treningowych. Pytania te wynikają z powszechnie panującego przekonania, że transformacja zachodzi głównie w obrębie włókien...

czytaj dalej

Periodyzacja treningowa

Periodyzacja treningu.   Periodyzacja treningu to podział procesu treningowego na mniejsze okresy, w których realizowane są założenia treningowe. Mówiąc tak o periodyzacji należy podkreślić, że proces treningowy to dłuższa perspektywa pracy treningowej. W sporcie...

czytaj dalej