Przygotowanie fizyczne zawodnika

(Budowa kompleksowego programu treningowego)

Firma ORMAsport proponuje Państwu szkolenie z zakresu budowy programów kompleksowego przygotowania fizycznego (bazy motorycznej) zawodników oraz budowy kompleksowego programu treningowego dla osób rozpoczynających trening lub trenujących amatorsko. Podczas szkolenia mocno akcentujemy zrozumienie procesów bodźca, czyli umiejętności kształtowania pożądanych cech z wykorzystaniem kierunkowego i planowanego treningu (bodźca treningowego). Dzięki temu szkolenie stanowi podstawę wszelkiej planowanej pracy z zawodnikiem pod kątem przygotowania fizycznego w różnych dyscyplinach sportu.

„Na szkoleniu z przygotowania fizycznego dążę do przedstawienia koncepcji bodźca treningowego, który jest jedynym elementem wpływającym na organizm. Inaczej mówiąc organizm zawodnika zareaguje tylko tak, jak zostanie zastymulowany. Koncepcja ta sprawia, że nie skupiam się na nauczaniu określonych schematów w danej dyscyplinie, a na procesie rozumienia kształtowania cech przez odpowiednio trening oraz umiejętności tworzenia kompleksowego i spójnego działania w perspektywie czasu (periodyzacji). Dzięki temu absolwenci potrafią ustalić właściwą hierarchę cech wiodących  praktycznie w każdej dyscyplinie sportu, a także dopasować do indywidualnych możliwości zawodnika, czyli potrafią właściwie zaprojektować i zrealizować proces przygotowania fizycznego dla zawodników z różnych dyscyplin. W szkoleniu poruszane są również aspekty właściwej diagnozy fizjologicznej, biochemicznej oraz treningowej uzupełniającej proces kontroli postępu treningowego…”

dr J.Świat

LIVE

Cel szkolenia

Istotą szkolenia jest umiejętność łączenia różnych elementów wpływających na proces treningowy w jedną kompleksową i skuteczną całość dla zawodników o różnych cechach wyjściowych, trenujących różne dyscypliny, a dla osób rozpoczynających trening lub trenujących amatorsko na umiejętności kompleksowego zaprojektowania procesu treningowego. Szkolenie składa się z dwóch etapów, których celem jest przedstawienie m.in:

 • mechanizmów prawidłowej diagnostyki motorycznej dowolnej dyscypliny oraz indywidualnych cech zawodnika/osoby wpływających na kształt procesu treningowego (budowy bazy motorycznej).
 • kompleksowego planowania programu motorycznego uwzględniającego m.in.: różne aktywności fizyczne (siłownia, bieganie, pływanie, trening kolarski, Nordic Walking i inne),
 • wspomagania dietetycznego i suplementacji treningu,
 • sposobów prawidłowego doboru testów fizjologicznych,
 • kompleksowego systemu rejestracji obciążeń,
 • monitoringu biochemicznego i odnowy biologicznej.

Najważniejszym celem szkolenia jest przełożenie specjalistycznej wiedzy na rozwiązania praktyczne przekładające się na wysoką skuteczność w pracy z klientami.

Program szkolenia

Etap 1 – (24 godziny zajęć) – Podstawy i diagnostyka motoryczna.

Prowadzony w formie interaktywnych zajęć teoretycznych ściśle związanych z częścią praktyczną, obejmuje:

Część teoretyczną:

 • Fizjologiczne podstawy treningu i bazy motorycznej (różne aktywności).
 • Trening – najważniejsze jego cechy.
 • Zdolności motoryczne oraz metody treningowe.
 • Kształtowanie różnych cech układu mięśniowego (trening: siłowy, wytrzymałościowy, szybkościowy i kompensacyjny) z wykorzystaniem różnych form treningowych (trening biegowy, siłowy, kolarski, ogólnogimnastyczny, i inne).
 • Hierarchia budowania cech motorycznych w danych dyscyplinach sportu.
 • Periodyzacja okresu treningowego.
 • Diagnoza indywidualnych cech zawodnika na potrzeby treningu bazy motorycznej.

Część praktyczną:

 • Diagnoza motoryczna wybranych przypadków zawodników (różne dyscypliny).
 • Ustalenie odpowiednich form i metod treningowych użytych w procesie kształtowania bazy motorycznej.
 • Prawidłowa periodyzacja przygotowania motorycznego.
 • Studium przypadku.

Etap 2 – (24 godziny zajęć) – Projektowanie kompleksowego programu.

Przystąpienie do etapu 2 możliwe jest po ukończeniu etapu 1. Etap 2 prowadzony w formie interaktywnych zajęć teoretycznych ściśle związanych z częścią praktyczną, obejmuje:

Część teoretyczną:

 • Testy i próby cech motorycznych oraz interpretacja wyników.
 • Kompleksowy system rejestracji obciążeń dla różnych form treningowych (bieganie, trening kolarski, siłowy).
 • Wspomaganie dietetyczne i suplementacja treningu.
 • Elementy odnowy biologicznej w kompleksowym procesie budowania bazy motorycznej.
 • Elementy monitoringu biochemicznego i interpretacja wyników.
 • Projektowanie markocyklu i mikrocyklu kompleksowego treningu przygotowania fizycznego.
 • Projektowanie poszczególnych treningów.

Część praktyczną:

 • Projektowanie kompleksowego programu treningowego dla wybranych zawodników i sportów.
 • Studium przypadku.

Do projektowanie właściwych obciążeń treningowych wykorzystywany jest specjalistyczny program naszego autorstwa, który umożliwia porównywanie obciążeń treningowych różnych aktywności treningowych, a dzięki temu zachowanie prawidłowej ciągłości lub/i zmienności bodźca treningowego. Program dodawany jest do materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Korzyści

Absolwenci etapu 1 zdobędą niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące: prawidłowej i kompleksowej diagnostyki motorycznej uwzględniającej indywidualne cechy zawodnika oraz cechy motoryczne wiodące w danej dyscyplinie sportu; ustalania prawidłowej hierarchii kształtowania cech motorycznych z wykorzystaniem różnych form aktywności; prawidłowej periodyzacji treningu bazy motorycznej.

Absolwenci etapu 2 zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące: właściwego stosowania testów i pomiarów cech motorycznych; prawidłowego stosowania środków odnowy biologicznej oraz monitoringu biochemicznego w procesie kształtowania cech motorycznych; właściwego stosowania suplementów uzupełniających proces treningowy oraz prawidłowo ustalonego profilu diety (uwzględniającej cechy treningu oraz periodyzację); kompleksowego projektowania programu treningowego ukierunkowanego na rozwój bazy motorycznej u zawodnika.

Ponadto uczestnicy/absolwenci szkoleń otrzymają: obszerne materiały szkoleniowe (w formie wydruku oraz elektronicznej na PenDrive), elektroniczny plik do kompleksowej rejestracji obciążeń różnych aktywności; imienny certyfikat ukończenia szkolenia; certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności oraz uprawnia do opracowywania indywidualnych planów treningowych dla klienta w ramach wykonywanego zawodu. Materiały szkoleniowe wysyłane są pocztą przed rozpoczęciem szkolenia do każdego z uczestników. Certyfikat ukończenia szkolenia wraz z wykazem tematyki i ilości godzin wysyłany jest po ukończeniu szkolenia.

Szkolenie skierowane do

 • instruktorów, trenerów, sportowców, personal trenerów, – korzyści ze szkolenia, to umiejętność kompleksowego planowania przygotowania fizycznego dla zawodników oraz klientów (wszechstronnego) wraz z prawidłowym monitoringiem obciążeń, odpowiednio zaplanowanymi testami, a także prawidłowo zaprojektowaną suplementacją i dietą.
 • specjalistów odnowy biologicznej, – korzyści ze szkolenia to lepsze zrozumienie procesów treningowych wpływających na lepszy dobór środków i metod odnowy biologicznej wraz z prawidłowo zaplanowaną suplementacją i dietą.
 • fizjoterapeutów, – korzyści ze szkolenia to umiejętność kompleksowego planowania procesu terapeutycznego opartego o wszechstronną aktywność fizyczną (trening różne formy) oraz umiejętność prawidłowego stosowania suplementacji i odpowiedniej diety.
 • osób, które chcą kompleksowo projektować własny trening, – korzyści ze szkolenia to umiejętność prawidłowego planowania kompleksowych rozwiązań treningowych wraz z prawidłowo zaplanowana suplementacją uzupełniającą i odpowiednią dietą.

Prowadzenie

Szkolenie prowadzone jest przez dr Jacka Świata w formie weekendowych, interaktywnych wykładów LIVE w kameralnym gronie lub indywidualnie. Każdy etap realizowany jest w dwa weekendy.

 • Weekend pierwszy (16h) – zajęcia odbywają się w sobotę i w niedzielę po 8h z 1h przerwą: 9:00 -13:00 (4h) + przerwa 1h* + 14:00-18:00 (4h).
 • Weekend drugi (8h) – zajęcia tylko w sobotę (8h) analogicznie jak w weekend pierwszy.

*Jedna przerwa dłuższa. Ponadto w trakcie szkolenia przewiduje się krótkie przerwy kawowe (5-10min) ustalane w zależności od przebiegu realizacji tematyki zajęć

dr Jacek Świat – specjalista przygotowania motorycznego oraz główny koordynator Indywidualnych Programów Treningowych. Były zawodnik i medalista Mistrzostw Polski Ju-Jitsu (1dan Ju-Jitsu). Uprawiający od wielu lat dyscypliny uzupełniającej takie jak: trening siłowy, pływanie, bieganie, kolarstwo. Absolwent AWF w Katowicach, posiadający specjalizację z odnowy biologicznej, masażu oraz gimnastyki korekcyjnej. Doktor nauk o kulturze fizycznej – praca doktorska: „Dynamika potencjału siłowego oraz wybranych markerów biochemicznych po treningu oporowym skojarzonym z suplementacją kreatyną u
mężczyzn”. Od 2007r. kierownik i wykładowca na kursie dietetyki (redukcja masy ciała, analiza fizjologiczna odżywiania i diety) oraz kursie – specjalistyczny drenaż limfatyczny w MSP-Pakt.

Nasze szkolenia odznaczają się wysoką jakością i zawsze bazują na wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Dzięki temu zyskujesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne do efektywnej pracy z klientem.

Cena i termin

Najbliższe szkolenia:

Etap 1, weekend pierwszy: 09-10.03.2024, weekend drugi: 16.03.2024

Etap 2, weekend pierwszy: 13-14.04.2024, weekend drugi: 27.04.2024

Kolejne planowane: czerwiec/lipiec 2024

Ab zgłosić swój udział w szkoleniu prosimy o dokonanie zakupu. Szkolenie prowadzone jest w dwóch etapach z możliwością zapłaty całej kwoty (łącznie za dwa etapy) lub osobno za każdy etap. Prosimy o dokonanie płatności przynajmniej na 2-3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Udział w drugim etapie możliwy jest w innym terminie. Do drugiego etapu może przystąpić tylko osoba, która ukończyła etap pierwszy. Płatność całej kwoty jest automatycznie rezerwacją miejsca na dwa etapy.

1200,00 2400,00