Projektowanie treningu leczniczego

Firma Orma proponuje Państwu szkolenie z zakresu projektowania treningu leczniczego – budowy programów treningowych wykorzystujących podstawowe aktywności fizyczne ukierunkowane na proces usprawniania – trening leczniczy pacjenta.

„Często trening leczniczy sprowadza się do zestawu ćwiczeń, których dozowanie przedstawia w formie powtórzeniowej. Jednakże w praktyce organizm pacjenta jest mniej odporny  na błędy niż organizm sportowca, czy nawet osoby zdrowej, dlatego tak ważne jest dopasowanie siły bodźca treningowego oraz właściwe jego dozowanie i zmienność w czasie trwania rewalidacji. Zatem istotne jest właściwe dozowanie ćwiczeń, łącznie ich we właściwe łańcuchy kinematyczne, czy wzajemnie zazębianie się różnych form aktywności (różnych treningów). Z tych powodów głównym celem  szkolenia jest nauczenie właściwej periodyzacji treningu leczniczego, dozowania obciążeń z wykorzystaniem systemu rejestru obciążeń, a także właściwe połączenie różnych form treningowych w jeden zazębiający się trening leczniczy. Ponadto poruszane są aspekty właściwego testowania, czy uzupełniania treningu leczniczego o właściwe środki odnowy biologicznej…”  

dr J.Świat

LIVE

Cel szkolenia

Istotą szkolenia jest umiejętność łączenia różnych elementów wpływających na proces treningowy w jedną kompleksową i skuteczną całość dla pacjenta o różnych cechach wyjściowych z wykorzystaniem takich aktywności jak: marsz, bieganie, trening rowerowy, Nordic Walking, pływanie, trening siłowy i ogólnogimnastyczny z wykorzystaniem prostych sprzętów sportowych (np: ORMAstik / Gym Stick). Szkolenie składa się z jednego etapu, którego celem jest przedstawienie m.in:

 • podstaw treningu z wykorzystaniem aktywności fizycznych dostępnych dla pacjenta.
 • odpowiedniej diagnostyki na potrzeby realizacji treningu leczniczego – testy, pomiary itd.
 • mechanizmów planowania obciążeń treningowych w treningu leczniczym
 • prawidłowej periodyzacji treningu leczniczego
 • zasad łączenia różnych aktywności w jedną kompleksową całość wraz z elementami odnowy biologicznej
 • mechanizmów projektowania kompleksowego programu treningowego ukierunkowanego na trening leczniczy

Najważniejszym celem szkolenia jest przełożenie specjalistycznej wiedzy na rozwiązania praktyczne przekładające się na wysoką skuteczność w pracy z pacjentem.

Program szkolenia

Etap 1 – (16 godzin zajęć) – Podstawy treningu leczniczego i projektowanie programu treningowego

Prowadzony w formie interaktywnych zajęć teoretycznych ściśle związanych z częścią praktyczną, obejmuje:

Część teoretyczną:

 • Fizjologiczne podstawy treningu.
 • Trening i zdolności motoryczne – najważniejsze jego cechy.
 • Zdolności motoryczne oraz metody treningowe wykorzystywane w kompleksowym treningu leczniczym.
 • Kształtowanie różnych zdolności motorycznych z wykorzystaniem podstawowych aktywności dostępnych dla pacjenta (marsz, bieganie, pływanie, trening siłowy, Nordic Walkin, trening ogólnogimnastyczny).
 • Periodyzacja okresu treningowego dla treningu leczniczego.
 • Zasady projektowania kompleksowego programu treningowego dla pacjenta – łączenie różnych aktywności fizycznych.
 • Diagnoza indywidualnych cech pacjenta na potrzeby treningu leczniczego (testy, pomiary HR, itd)
 • Elementy odnowy biologicznej uzupełniającej kompleksowy trening leczniczy.

Część praktyczną:

 • Projektowanie kompleksowego programu treningowego ukierunkowanego na trening leczniczy z wykorzystaniem różnych form aktywności dostępnych dla pacjenta.
 • Studium przypadku.

Korzyści

Absolwenci etapu 1 zdobędą niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące: prawidłowego i kompleksowego projektowania programu treningowego ukierunkowanego na trening leczniczy z wykorzystaniem różnych aktywności fizycznych dostępnych dla pacjenta.

Ponadto uczestnicy/absolwenci szkoleń otrzymają: obszerne materiały szkoleniowe (w formie wydruku oraz elektronicznej na PenDrive), imienny certyfikat ukończenia szkolenia; certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności oraz uprawnia do opracowywania indywidualnych planów treningowych (trening leczniczy) w ramach wykonywanego zawodu. Materiały szkoleniowe wysyłane są pocztą przed rozpoczęciem szkolenia do każdego z uczestników. Certyfikat ukończenia szkolenia wraz z wykazem tematyki i ilości godzin wysyłany jest po ukończeniu szkolenia.

Szkolenie skierowane do

 • fizjoterapeutów i lekarzy rehabilitacji, – korzyści ze szkolenia to umiejętność kompleksowego planowania procesu terapeutycznego (treningu leczniczego) opartego o wszechstronną aktywność fizyczną dla pacjenta.
 • specjalistów odnowy biologicznej, – korzyści ze szkolenia to lepsze zrozumienie procesów treningowych wraz z umiejętnością planowania treningu leczniczego dla pacjentów.

Prowadzenie

Szkolenie prowadzone jest przez dr Jacka Świata w formie weekendowych, interaktywnych wykładów LIVE w kameralnym gronie lub indywidualnie. Szkolenie realizowane jest w jeden weekend.

 • Weekend pierwszy (16h) – zajęcia odbywają się w sobotę i w niedzielę po 8h z 1h przerwą: 9:00 -13:00 (4h) + przerwa 1h* + 14:00-18:00 (4h).

*Jedna przerwa dłuższa. Ponadto w trakcie szkolenia przewiduje się krótkie przerwy kawowe (5-10min) ustalane w zależności od przebiegu realizacji tematyki zajęć

dr Jacek Świat – specjalista przygotowania motorycznego oraz główny koordynator Indywidualnych Programów Treningowych. Były zawodnik i medalista Mistrzostw Polski Ju-Jitsu (1dan Ju-Jitsu). Uprawiający od wielu lat dyscypliny uzupełniającej takie jak: trening siłowy, pływanie, bieganie, kolarstwo. Absolwent AWF w Katowicach, posiadający specjalizację z odnowy biologicznej, masażu oraz gimnastyki korekcyjnej. Doktor nauk o kulturze fizycznej – praca doktorska: „Dynamika potencjału siłowego oraz wybranych markerów biochemicznych po treningu oporowym skojarzonym z suplementacją kreatyną u
mężczyzn”. Od 2007r. kierownik i wykładowca na kursie dietetyki (redukcja masy ciała, analiza fizjologiczna odżywiania i diety) oraz kursie – specjalistyczny drenaż limfatyczny w MSP-Pakt.

Nasze szkolenia odznaczają się wysoką jakością i zawsze bazują na wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Dzięki temu zyskujesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne do efektywnej pracy z klientem.

Cena i termin

Najbliższe szkolenia:

Kolejne planowane: wrzesień/październik 2024 (dokładna data będzie podana w sierpniu 2024)

980,00