Dietetyka warszaty

Szkolenie Dietetyka – warsztaty jest dedykowane naszym absolwentom oraz osobom zajmującym się projektowaniem diet dla osób nietrenujących oraz w sporcie – dla zawodników o różnych cechach wyjściowych, trenujących różne rodzaje sportów. Szkolenie to ma na celu omówienie głównych podstaw specjalistycznego żywienia, a także stworzenie szablonowych diet, które będzie można wykorzystać w pracy z klientem.

…Szkolenie ma postać bloków praktycznych, podczas których uczestnicy w grupach przygotowują szablonowe diety, które następnie są omawiane. Na zakończenie szkolenia uczestnicy wymieniają się dietami, co zwiększa ilość szablonowych diet, które będzie można wykorzystać w praktyce…

dr J.Świat

LIVE

Cel szkolenia

Istotą szkolenia jest przedstawienie w formie tematyczno-praktycznych bloków problematyki związanej z projektowaniem kompleksowych diet dla odbiorcy o różnych cechach wyjściowych. Głównym celem, oprócz omówienia najskuteczniejszych strategii żywienia dla omawianych bloków, jest ułożenie szablonowych diet – zbilansowanych pod danym kątem. Szkolenie oparte jest na faktycznych przypadkach osób, dla których realizowana była dieta wraz z oceną skuteczności (praca na przypadkach). Podczas szkolenia omawiane są następujące zagadnienia:

 • redukcja tkanki tłuszczowej – strategie żywienia dla odbiorcy o obniżonym poziomie metabolizmu,
 • wspomaganie treningu sportowego o różnych cechach – strategia dietetyczna dla sportów wydolnościowych, wydolnościowo-siłowych, siłowych oraz mieszanych (sporty zespołowe, techniczne itd). Z uwzględnieniem różnych manipulacji typu: ładowanie glikogenowe, dieta ketogenna-cykliczna, dieta oczyszczająca i manipulacje startowe (specjalistyczne wykorzystanie procedur suplementacji).
 • wybrane strategie żywienia w procesie leczniczym (dieta niskosodowa, niskotłuszczowa, dieta wątrobowa, dieta obniżająca poziom cholesterolu i inne).
 • specjalistyczna suplementacja uzupełniająca.

Dlatego stworzenie tak unikatowego i uniwersalnego narzędzia jakim jest rejestr obciążeń (i cała umożliwia nam gwarantowanie zazębiania się cykli, jak i całych programów.

Program szkolenia

Etap 1 – (16 godzin zajęć) – Bloki tematyczne

Prowadzony w formie zajęć praktycznych – omówienie strategii i układanie szablonowych diet:

 • Blok 1 – redukcja tkanki tłuszczowej – strategie i periodyzacja diety dla odbiorcy o obniżonym poziomie metabolizmu. Uzupełnienie strategii żywieniowych prawidłowym bodźcem treningowym i suplementacją. Komponowanie diet.
 • *Blok 2 – wybrane strategie żywienia w procesie leczniczym, wspomaganie suplementacyjne oraz komponowanie diet.
 • Studium przypadku.
 • Blok 3 – żywienie w sporcie – strategia dla sportów o różnych cechach. Projektowanie diet
 • Blok 4 – specjalistyczne modyfikacje żywieniowe (ładowanie glikogenowe, dieta ketogenna-cykliczna, manipulacje startowe i inne) i suplementacyjne. Projektowanie diet i postępowania.
 • Studium przypadku.

  *Proponowane zalecenia żywieniowe uwzględniają wytyczne WHO i Polskiego Instytutu Żywienia

Korzyści

Doskonalenie w projektowaniu indywidualnie dopasowanych diet dla “trudnego” odbiorcy, czyli dla osoby, u której doszło do zmian metabolicznych wynikających z nieprawidłowego żywienia oraz/lub procesu leczniczego. Ponadto doskonalenie w projektowaniu specjalistycznych strategii żywienia i suplementacji w sporcie. Ważną korzyścią ze szkolenie jest stworzenie szablonowych rozwiązań, które mogą stanowić punkt odniesienie do pracy z klientem.

Szkolenie skierowane do

 • naszych absolwentów, – szkolenie bazuje na wiedzy zdobytej podczas szkolenia: Dietetyka i suplementacja Etap 1 i 2. Szkolenie umożliwia zdobycie doświadczenia oraz umiejętności projektowania żywienia dla różnego typu odbiorcy.
 • dietetyków, – szkolenie bazuje na wiedzy zdobytej podczas szkolenia: Dietetyka i suplementacja, a zwłaszcza umiejętności wykonania kompleksowej diagnozy dietetycznej – cech indywidualnych organizmu, z tego względu polecane jest jako szkolenie doskonalące osobom pracującym w zawodzie, które są w stanie taką diagnozę wykonać.

Prowadzenie

Szkolenie prowadzone jest przez dr Jacka Świata w formie weekendowych, interaktywnych wykładów LIVE w kameralnym gronie lub opcjonalnie indywidualnie**. Szkolenie realizowane jest w jeden weekend.

 • Weekend pierwszy (16h) – zajęcia odbywają się w sobotę i w niedzielę po 8h z 1h przerwą: 9:00 -13:00 (4h) + przerwa 1h* + 14:00-18:00 (4h).

*Jedna przerwa dłuższa. Ponadto w trakcie szkolenia przewiduje się krótkie przerwy kawowe (5-10min) ustalane w zależności od przebiegu realizacji tematyki zajęć

** W przypadku realizacji w formie indywidualnej uczestnik ułoży więcej tematycznych diet. W pracy w grupie uczestnicy wymieniają się tematycznymi dietami, dlatego w szkoleniu
indywidualnym tych diet układa więcej.

dr Jacek Świat – specjalista przygotowania motorycznego oraz główny koordynator Indywidualnych Programów Treningowych. Były zawodnik i medalista Mistrzostw Polski Ju-Jitsu (1dan Ju-Jitsu). Uprawiający od wielu lat dyscypliny uzupełniającej takie jak: trening siłowy, pływanie, bieganie, kolarstwo. Absolwent AWF w Katowicach, posiadający specjalizację z odnowy biologicznej, masażu oraz gimnastyki korekcyjnej. Doktor nauk o kulturze fizycznej – praca doktorska: „Dynamika potencjału siłowego oraz wybranych markerów biochemicznych po treningu oporowym skojarzonym z suplementacją kreatyną u
mężczyzn”. Od 2007r. kierownik i wykładowca na kursie dietetyki (redukcja masy ciała, analiza fizjologiczna odżywiania i diety) oraz kursie – specjalistyczny drenaż  limfatyczny w MSP-Pakt.

Nasze szkolenia odznaczają się wysoką jakością i zawsze bazują na wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Dzięki temu zyskujesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne do efektywnej pracy z klientem.

Cena i termin

Najbliższe szkolenia:

Kolejne planowane: wrzesień/październik 2024 (dokładna data będzie podana w sierpniu 2024)

900,00