Dietetyka i suplementacja

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu dietetyki i suplementacji oraz prawidłowego planowania procesu redukcji tkanki tłuszczowej (łączenia odpowiedniej strategii żywienia, diety i suplementacji z aktywnością fizyczną ukierunkowaną na spalanie tkanki tłuszczowej). Szkolenie ma również zastosowanie uniwersalne, gdyż uczy prawidłowego i indywidualnego szacowania poziomu metabolizmu, a także układania diety z uwzględnieniem ustalonego metabolizmu. Indywidualny poziom metaboliczny w praktyce wykorzystywany jest w procesie układania każdej diety – zarówno redukcyjnej, sportowej, jak i leczniczej włącznie ze specjalistycznym odżywianiem pacjentów.

„Uczymy szacowania metabolizmu z wykorzystaniem różnych metod takich, jak wyliczeniowe – wzory Harrisa-Benedicta, wzory uproszczone, czy metody faktycznej oceny bazującej na rejestrze żywienia. Należy zaznaczyć, że wzory wyliczeniowe ukazują stan typowy, a my nauczamy jak ustalać poziom indywidulany, który może być też nietypowym. Dzięki temu zyskujesz wiedzę, którą można wykorzystać w procesie układania każdej diety dopasowanej z punktu widzenia ilościowego i jakościowego do cech klienta… Umiejętność ta jest szczególnie ważna w redukcji tkanki tłuszczowej oraz sporcie, gdzie często faktyczny poziom metabolizmu jest znacznie zmieniony w stosunku do wyliczeniowego. W redukcji jest często obniżony, a w sporcie podwyższony. Właściwe dopasowanie diety dla klienta gwarantuje właściwy, bezpieczny i stały efekt diety..”

dr J.Świat

LIVE

Cel szkolenia

Istotą szkolenia jest przedstawienie mechanizmów kompleksowej diagnostyki dietetycznej wraz z projektowaniem indywidualnie dopasowanej diety i suplementacji – z naciskiem na prawidłową dietę redukcyjną, a także prawidłowe łączenie wybranych form aktywności ruchowej z dietą ukierunkowaną na odchudzanie (redukcję tkanki tłuszczowej). Szkolenie składa się z dwóch etapów, których celem jest przedstawienie m.in:

 • fizjologicznych podstaw żywienia,
 • mechanizmów kompleksowej diagnozy dietetycznej – umożliwiającej poznanie cech indywidualnych odbiorcy (niezbędnych do ułożenia prawidłowej i dopasowanej diety),
 • mechanizmów prawidłowej i trwałej redukcji tkanki tłuszczowej,
 • kompleksowego projektowania indywidualnej i zbilansowanej diety oraz diety redukcyjnej (ukierunkowanej na odchudzanie),
 • prawidłowego stosowania suplementacji wspomagającej dietę (w tym dietę redukcyjną),
 • prawidłowego łączenia wybranych form aktywności wspomagających dietę redukcyjną.

Najważniejszym celem szkolenia jest przełożenie specjalistycznej wiedzy na rozwiązania praktyczne przekładające się na wysoką skuteczność w pracy z klientami.

Program szkolenia

Etap 1 – (16 godzin zajęć) – Podstawy i kompleksowa diagnoza dietetyczna.

Prowadzony w formie interaktywnych zajęć teoretycznych ściśle związanych z częścią praktyczną obejmuje:

 

Część teoretyczną:

 • Fizjologiczne podstawy prawidłowego żywienia.
 • Cechy zbilansowanej diety**.
 • Główne składniki pokarmowe oraz interakcje między nimi w perspektywie zbilansowanej diety**.
 • Mechanizmy prawidłowej redukcji tkanki tłuszczowej (fizjologiczne aspekty wpływające na trwały efekt).
 • Diagnostyka fizjologiczna indywidualnych cech organizmu (m.in.: metabolizmu), które istotnie wpływają na profil odżywiania.
 • Zagrożenia zdrowotne wynikające ze stosowania źle dobranych diet (nie uwzględniających indywidualnych cech metabolizmu), ze szczególnym naciskiem na diety „odchudzające”.

**Proponowane zalecenia żywieniowe uwzględniają wytyczne WHO i Polskiego Instytutu Żywienia

 

Część praktyczną:

 • Podstawowe testy i metody diagnozy dietetycznej – obliczanie m.in.: skład ciała – bioimpedancja, BMI, wzory wzrostowo-wagowe, obliczanie bilansu kalorycznego oraz dziennego zapotrzebowania na składniki odżywcze.
 • Rejestracja żywienia – metody.
 • Wykonanie analizy odżywiania wraz z analizą fizjologiczną indywidualnych cech organizmu (z uwzględnieniem czynników blokujących prawidłową redukcję tkanki tłuszczowej dla diety redukcyjnej).
 • Studium przypadku.

Etap 2 – (16 godzin zajęć) – Planowanie indywidualnej diety i suplementacji.

Przystąpienie do etapu 2 możliwe jest po ukończeniu etapu 1. Etap 2 prowadzony w formie interaktywnych zajęć teoretycznych ściśle związanych z częścią praktyczną obejmuje:

 

Część teoretyczną:

 • Suplementacja oraz mechanizmy prawidłowego łączenia wybranych środków uzupełniających (m.in.: suplementów) z uwzględnieniem środków ukierunkowanych na redukcję tkanki tłuszczowej.
 • Równowaga kwasowo-zasadowa w perspektywie planowania diety zbilansowanej (biochemiczne i praktyczne aspekty w diecie).
 • Zasady indywidualnego projektowania diety i suplementacji (wybór składników, metody przyrządzania, łączenie składników żywieniowych itd.). Z uwzględnieniem m.in.: diety redukcyjnej.
 • Podstawy aktywności fizycznej wspomagającej dietę redukcyjną.

 

Część praktyczną:

 • Główne rodzaje diet, ocena ich skuteczności oraz potencjalnego ryzyka.
 • Projektowanie diety uwzględniającej indywidualne cechy organizmu.
 • Projektowanie suplementacji uzupełniającej z uwzględnieniem diety redukcyjnej.
 • Projektowanie aktywności fizycznej uzupełniającej dietę redukcyjną.

 

Do diagnozy dietetycznej oraz projektowania indywidualnej diety wykorzystywany jest również specjalistyczny program naszego autorstwa umożliwiający bilansowanie diety oraz interpretację zależności fizjologicznych żywienie – organizm (indywidualnych cech odbiorcy). Program dodawany jest do materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Korzyści

Absolwenci etapu 1 zdobędą niezbędną wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące: prawidłowej i kompleksowej diagnostyki dietetycznej, w tym ustalania poziomu metabolizmu z wykorzystaniem różnych metod diagnostycznych. Prawidłowa i kompleksowa diagnoza dietetyczna umożliwia m.in. właściwe projektowanie zbilansowanej diety oraz diety ukierunkowanej na redukcję tkanki tłuszczowej, a także każdej innej diety, którą chcemy właściwie zmodyfikować/ ułożyć dla klienta.

Absolwenci etapu 2 zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące: projektowania diety i suplementacji dostosowanej do indywidualnych cech organizmu oraz prawidłowego planowania aktywności fizycznej wspomagającej proces redukcji tkanki tłuszczowej. Etap ten jest swego rodzaju częścią praktyczną, po której każdy absolwent potrafi projektować dietę z uwzględnieniem cech indywidualnych klienta, a także cech ilościowych i jakościowych diety redukcyjnej, zdrowej oraz sportowej dla różnych dyscyplin sportu (właściwe proporcje BTW i inne).

Ponadto uczestnicy/absolwenci szkoleń otrzymają: obszerne materiały szkoleniowe (w formie wydruku oraz elektronicznej na PenDrive) , elektroniczny program ułatwiający układanie i bilansowanie diety, imienny certyfikat ukończenia szkolenia; certyfikat potwierdza zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności oraz uprawnia do opracowywania indywidualnych planów żywieniowych dla klienta w ramach wykonywanego zawodu. Materiały szkoleniowe wysyłane są pocztą przed rozpoczęciem szkolenia do każdego z uczestników. Certyfikat ukończenia szkolenia wraz z wykazem tematyki i ilości godzin wysyłany jest po ukończeniu szkolenia.

Szkolenie skierowane do

 • instruktorów, trenerów, sportowców,– korzyści ze szkolenia to umiejętność prawidłowej diagnozy dietetycznej oraz prawidłowego zaplanowania diety dopasowanej do indywidualnych cech zawodnika i cyklu treningowego wraz z prawidłowym stosowaniem suplementacji uzupełniającej. Kompleksowe podejście do procesu redukcji tkanki tłuszczowej.
 • specjalistów odnowy biologicznej,– korzyści ze szkolenia, to umiejętność prawidłowej diagnozy dietetycznej oraz prawidłowego zaplanowania diety dopasowanej do indywidualnych cech odbiorcy – wspomagającej proces odnowy biologicznej oraz umiejętność prawidłowej suplementacji.
 • fizjoterapeutów,- korzyści ze szkolenia to, umiejętność oceny odżywiania (diagnozy dietetycznej) wraz z planowaniem indywidualnej diety wspomagającej proces terapeutyczny oraz umiejętność prawidłowej suplementacji np: suplementacja kolagenem itd.
 • dietetyków,– korzyści ze szkolenia to doskonalenie warsztatu pracy wraz dokładnym poznaniem mechanizmów fizjologicznych warunkujących odpowiednią diagnozę oraz dobór lub ułożenie prawidłowej diety (dopasowanej do indywidualnych cech klienta). Kompleksowe podejście do procesu redukcji tkanki tłuszczowej.
 • pracowników służby zdrowia, – korzyści ze szkolenia to umiejętność oceny odżywiania (diagnozy dietetycznej) ułatwiającej kierunkowy proces leczenia wraz z umiejętnością projektowania diety dopasowanej do stanu pacjenta. Np: wspomaganie leczenia depresji (inhibitory MAO) odpowiednim profilem diety i suplementacji (tryptofan). Kompleksowe podejście do procesu redukcji tkanki tłuszczowej.
 • osób, które chcą kompleksowo projektować własną dietę. – korzyści ze szkolenia to umiejętność kompleksowej diagnozy dietetycznej wraz z umiejętnością projektowania diety dopasowanej do indywidualnych cech organizmu, a także umiejętność właściwego stosowania supelementów.

Prowadzenie

Szkolenie prowadzone jest przez dr Jacka Świata w formie weekendowych, interaktywnych wykładów LIVE w kameralnym gronie lub indywidualnie. Każdy etap realizowany jest w jeden weekend (całe szkolenie dwa weekendy).

 • Weekend pierwszy (Etap I – 16h) – zajęcia odbywają się w sobotę i w niedzielę po 8h z 1h przerwą: 9:00 -13:00 (4h) + przerwa 1h* + 14:00-18:00 (4h).
 • Weekend drugi (Etap II – 16h) – zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę analogicznie jak weekend pierwszy.

*Jedna przerwa dłuższa. Ponadto w trakcie szkolenia przewiduje się krótkie przerwy kawowe (5-10min) ustalane w zależności od przebiegu realizacji tematyki zajęć

dr Jacek Świat – specjalista przygotowania motorycznego oraz główny koordynator Indywidualnych Programów Treningowych. Były zawodnik i medalista Mistrzostw Polski Ju-Jitsu (1dan Ju-Jitsu). Uprawiający od wielu lat dyscypliny uzupełniającej takie jak: trening siłowy, pływanie, bieganie, kolarstwo. Absolwent AWF w Katowicach, posiadający specjalizację z odnowy biologicznej, masażu oraz gimnastyki korekcyjnej. Doktor nauk o kulturze fizycznej – praca doktorska: „Dynamika potencjału siłowego oraz wybranych markerów biochemicznych po treningu oporowym skojarzonym z suplementacją kreatyną u mężczyzn”. Od 2007r. kierownik i wykładowca na kursie dietetyki (redukcja masy ciała, analiza fizjologiczna odżywiania i diety) oraz kursie – specjalistyczny drenaż limfatyczny w MSP-Pakt.

Nasze szkolenia odznaczają się wysoką jakością i zawsze bazują na wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Dzięki temu zyskujesz niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne do efektywnej pracy z klientem.

Cena i termin

Najbliższe szkolenia:

Etap 1, weekend pierwszy: 23-24.03.2024,

Etap 2, weekend pierwszy: 06-07.04.2024,

Kolejne planowane: lipiec/sierpień 2024

Ab zgłosić swój udział w szkoleniu prosimy o dokonanie zakupu. Szkolenie prowadzone jest w dwóch etapach z możliwością zapłaty całej kwoty (łącznie za dwa etapy) lub osobno za każdy etap. Prosimy o dokonanie płatności przynajmniej na 2-3dni przed rozpoczęciem szkolenia. Udział w drugim etapie możliwy jest w innym terminie. Do drugiego etapu może przystąpić tylko osoba, która ukończyła etap pierwszy. Płatność całej kwoty jest automatycznie rezerwacją miejsca na dwa etapy.

625,00 1250,00