Wystarczy zadzwonić pod numer: 501 581 536 lub
napisać na jacek.swiat@orma.pl a wszystko ustalimy.

Jak rozpocząć współpracę?

Ormasport – Indywidualne Programy Treningowe, to bezpośrednia współpraca i opieka dr Jacka Świata. Współpraca ta oparta jest na podejściu prakseologicznym (prakseologia – nauka o skutecznym działaniu), które wyróżnia następujące etapy:

Diagnoza

Diagnoza – w trakcie rozmowy telefonicznej lub bezpośrednim spotkaniu z dr Jackiem Światem ustalamy zakres niezbędnej diagnozy. Zazwyczaj jest to:

  • Obszerny wywiad ankietowy.
  • Wykonanie badań laboratoryjnych w skład których wchodzą badania krwi podstawowe: morfologia ogólna, profil lipidowy kwas moczowy i mocznik; kierunkowe: CK MM, LDH, współczynnik TC oraz inne, które na podstawie wywiadu mogą być ustalone.
  • Wykonanie testów wysiłkowych – testy laboratoryjne VO2max, Wintgate i inne
  • Wykonanie testów terenowych – jeśli są niezbędne do diagnozy.

Prognoza i Programowanie

To etap układania Indywidualnego Programu Treningowego na bazie diagnozy. W otrzymanym programie znajduje się szerokie omówienie wyników diagnozy (testów), następnie omówione są cele na poszczególne cykle (prognoza – czyli przewidywanie kierunkowych zmian) wraz ze szczegółowym rozkładem i  opisem treningów w każdym cyklu (programowanie – czyli projektowanie treningów realizujących przyjęte cele). Efektem końcowym etapu prognozy i programowania jest ułożony przez dr Jacka Świata Indywidualny Program Treningowy dla Ciebie.

Realizacja

To etap Twojej realizacji otrzymanego programu. Nad prawidłową realizacją programu czuwa dr Jacek Świat, który konsultuje wszelkie pytania, a także wprowadza niezbędne modyfikacje programu. Każdy program jest tak planowany, że kończąc poszczególne cykle wykonujesz testy, które obrazują uzyskaną progresję. Dzięki temu na każdym etapie realizacji masz pełną kontrolę nad realizacją przyjętych celów.  W ramach realizacji możliwe są też personalne treningi z dr Jackiem Światem, które również w pełni są zgrane z otrzymanym programem (treningi personalne są dodatkowo płatne).

Kontrola

To etap zazębiający się z realizacją, którego celem jest opieka nad właściwym przebiegiem Twojego procesu treningowego. Kontrolna odbywa się poprzez bezpośrednie konsultacje realizacji treningów (mailowo lub osobiście – w zależności od ustaleń) z dr Jackiem Światem, a także cyklicznie wykonywane testy, których wyniki służą do oceny postępów i wprowadzania ewentualnych modyfikacji. Modyfikacje programu, jeśli są wymagane,  są zawsze tworzone bezpośrednio przez dr Jacka Świata i wysyłane w formie PDF, co gwarantuje zachowanie pełnej rejestracji zmian. Dzięki temu cały Twój proces treningowy jest ściśle rejestrowany i opisany co również gwarantuje realizację wyznaczonych celów.