Trening kolarski – ogólne informacje

 

Trening kolarski

Jest treningiem bazującym, jak każdy dobry proces treningowy na dwóch podstawowych filarach, czyli na strategii treningowej oraz systematycznej i regularnej realizacji.

  • Strategia treningowa (program treningowy) – to w zasadzie jeden z najważniejszych elementów, gdyż to ona sprawia, że trening jest kompleksowy, czyli zaplanowany w ścisłym dopasowaniu do zawodnika. Dlatego każdy dobry program treningowy, czyli strategia musi powstawać na bazie pełnej diagnostyki, wywiadu oraz analizy dotychczasowego treningu. Tylko wtedy taki program jest idealnie dopasowany i zarazem właściwie stymulujący organizm. Diagnostyka to testy wysiłkowe w laboratorium – jest to pomiar VO2max, Wintgate oraz elementy mocy. Należy dodać, że ostateczne testy są również dobierane indywidualnie, gdyż w sytuacji np.: dużych asymetrii siły może być potrzeba wykonania dodatkowych testów np.: izokinetyki kończyn dolnych.

Ważnym elementem właściwego programu treningowego jest fakt, że jest on ZAWSZE lepszy, gdy projektowany jest na dłuższy czas wraz z dodatkowymi aktywnościami. Oczywiście program, to tylko punkt wyjścia, ale dzięki niemu możemy postępować świadomie.

  • Właściwa realizacja – to po prostu wykonanie zaleconych treningów. Filar ten jest o tyle ważny, że gdy planuje się strategię na dłużej, to jednocześnie planuje się określoną ilość treningów. Jeśli zawodnik regularnie pomija choćby jeden zaplanowany trening to automatycznie może zaburzyć całą zaplanowaną strategię. Dlatego warto realnie określić swoje możliwości, a jak chcemy więcej wykonać to wprowadzić treningi opcjonalne / uzupełiające. Warto też wspomnieć, że dla tego filaru najważniejszym elementem jest zaangażowanie, regularność i wytrwałość.

Dlatego, jak ktoś zapytałby mnie jaka jest najważniejsza zdolność motoryczna, to powiedziałbym, że regularność treningowa. Nie jest ona faktyczną zdolnością motoryczną, ale jednocześnie warunkuje wszystkie inne klasyczne zdolności (takie jak siłę, szybkość, wytrzymałość itd). Żeby rozwinąć każdą zdolność np: wytrzymałość na progu beztlenowym, czy podwyższyć FTP musimy wytrwale i regularnie ćwiczyć. Jeśli tego nie będzie, to nawet najlepszy zaplanowany trening lub nieregularnie wykonywany nie będzie skuteczny.

Zapraszam również:

  1. Do artykułu o mocy i tętnie: https://orma.pl/blog/moc-a-tetno-czym-roznia-sie-te-markery/
  2. Do współpracy: https://orma.pl/kolarstwo/

Pozdrawiam dr Jacek Świat