Jak to robię?

W ramach Ormasport oferuję usługi, które wykonuję osobiście i zarazem takie, które odznaczają się najwyższym poziomem skuteczności, bezpieczeństwa i kompleksowości, gdyż powstają na bazie całego mojego doświadczenia. Poniżej, w skrócie przedstawiam, jak powstają moje Indywidualne Programy oraz inne usługi.

  • Indywidualny Program Treningowy– tworzę na podstawie szerokiej diagnozy, na którą składa się autorska ankieta (licząca ponad 80 pytań), a także dodatkowe informacje przekazane w trakcie spotkania lub bezpośredniej rozmowy. Ponadto, w zależności od potrzeby, mogę zlecić wykonanie specjalistycznych badań wysiłkowych (Vo2max, Wintgate, izokinetyka itd.) oraz morfologicznych. Jeśli nasza współpraca będzie uwzględniała indywidualną dietę, to dodatkowo w skład diagnozy wchodzi mój autorski  rejestr żywienia i inne badania niezbędne do ułożenia uzupełniającej diety. Jeśli jesteś osobą trenującą, to dodatkowo muszę przeanalizować trening z ostatnich kilku tygodni, aby nasza współpraca uwzględniała właściwy poziom obciążeń. Program Treningowy może uwzględniać różne aktywności (które ustalimy w trakcie diagnozy), a dla dyscyplin takich jak: kolarstwo, bieganie, triatlon, kulturystyka i podobne może również uwzględniać dyscyplinę główną wraz z przygotowaniem startowym. Dla dyscyplin technicznych mój program jest kompleksowym systemem przygotowania motorycznego z uwzględnieniem cech dyscypliny (tzw wzorzec mistrza) oraz twoich cech indywidualnych. Podsumowując moja diagnoza jest zawsze kompleksowa i może zawierać jeszcze inne elementy, które ustalimy, ale za każdym razem jest wystarczająca, do zaprojektowania w pełni Indywidualnego Programu Treningowego.
  • Treningi bezpośrednie – możliwe są tylko dla zawodników/osób, dla których układam Indywidualny Program Treningowy. W takim wypadku trening wspólny może być zarówno moją pomocą w realizacji zaprojektowanego programu lub też może stanowić dodatkowy element oprócz treningów z programu (element testowy, uzupełniający itd.). Wspólny trening jest zawsze elementem zazębiającym się z przyjętą strategią treningową – dlatego nie wykonuje treningów personalnych bez planu, gdyż dla mnie liczy się zawsze zaplanowane działanie.
  • Tenis perfORMAnce Academy – to rozbudowana współpraca oparta na Indywidualnie Zaprojektowanym Programie Treningowym, który uwzględnia specjalistyczne elementy dla tenisa takie jak: dodatkową diagnostykę na korcie, uzupełninie dla trenera w formie sugerowanych obciążeń dla treningu tenisa (jest to duże ułatwienie dla trenera technicznego), rozgrzewek do treningu tenisowego oraz inne elementy. Akademia perfORMAnce to kompleksowa strategia treningowa w tenisie – więcej informacji: http://orma.pl/akademia-tenis-performance/
  • Indywidualna Dieta– projektowana jest na podstawie obszernej diagnozy, w skład której wchodzi autorska ankieta dietetyczna  (licząca ponad 40 pytań) oraz przede wszystkim autorski rejestr żywienia, który umożliwia analizę fizjologiczną dotychczasowego żywienia. Dzięki temu mam możliwość poznania twoich cech indywidualnych w sposób umożliwiający zaprojektowanie indywidualnej i skutecznej diety. Pisząc dietę zawsze uwzględniam takie informacje jak BMI, skład ciała, wyniki badań (morfologia, mocz), przebyte choroby, przyjmowane leki oraz preferencje żywieniowe.
  • Współpraca z Klubami– oparta jest na w pełni indywidualne ustalonym zakresie współpracy, ale zazwyczaj współpraca dotyczy przegotowania fizycznego, wsparcia żywieniowego i suplementacyjnego zawodników, a także szeroko rozumianej diagnostyki i testów zawodników (indywidualnie zaplanowane testy, analizy badań itd.).
  • Szkolenia– zawsze prowadzę osobiście, przekazując swoją wiedzę oraz doświadczenie poparte licznymi sukcesami zawodników i osób ze mną współpracujących. Więcej informacji o szkoleniach – www.ormacoaching.pl

Gwarantuję najwyższą jakość i profesjonalizm usług