Jak to robię?

Istotą moich usług jest zapewnienie w pełni indywidualnych rozwiązań, odznaczających się wysoką skutecznością i bezpieczeństwem.

  • Indywidualne Programy Treningowe – powstają na podstawie informacji uzyskanych od zamawiających, które usystematyzowane są autorską ankietą (liczącą ponad 80 pytań), a także dodatkowymi informacjami takimi jak: wyniki badań (Vo2max, morfologia, mocz, wyniki testów, itd.), analizą żywienia, analizą dotychczasowych obciążeń (osoby trenujące), czy zaleceniami lekarskimi. Dzięki tak obszernej diagnozie każdy nasz program jest zarówno kompleksowy (np: może uwzględniać różne dyscypliny: siłownia + bieganie, basen + bieganie, siłownia + basen + trening w warunkach domowych, itd), jak i w pełni dopasowany do potrzeb odbiorcy.

 

  • Indywidualna Dieta – tworzona jest na podstawie obszernej diagnozy, w skład której wchodzi autorska ankieta (licząca ponad 40 pytań) oraz przede wszystkim analiza fizjologiczna dotychczasowego żywienia, umożliwiająca poznanie indywidualnych cech metabolizmu. Ponadto projektując dietę uwzględniamy takie informacje jak BMI, skład ciała, wyniki badań (morfologia, mocz), przebyte choroby, przyjmowane leki oraz wszelkie inne informacje otrzymane od zamawiającego.

 

  • Współpraca z Klubami – w pełni indywidualnie ustalany zakres współpracy (omawiany na spotkaniu/ach), jak i wszelkie elementy wchodzące w skład ustalonego zakresu współpracy.

 

  • Szkolenia – są zawsze prowadzone przez specjalistów firmy Orma, którzy posiadają szerokie doświadczenie praktyczne – związane z projektowaniem zarówno diet, suplementacji, a także kompleksowych programów przygotowania fizycznego (bazy motorycznej) dla zawodników. Nasze doświadczenie to wieloletnia praca naukowa jak i trenerska z licznymi sukcesami na arenach krajowych i międzynarodowych.

Gwarantujemy najwyższą jakość i profesjonalizm naszych usług.