Programy Indywidualne 2019r

Opcje dodatkowe

To przede wszystkim możliwość bezpośrednich treningów z dr Jackiem Światem. Ponadto w ramach tych opcji można zaplanować wyjazd z zawodnikiem na start / turniej, a także wszelkie inne elementy szerokorozumianego procesu treningowego, które realizowane są bezpośrednio z dr Jackiem Światem (np.: dodatkowe testy terenowe, wyjazdy treningowe itd.). Koszt opcji dodatkowych to m.in:

  • Trening personalny (bezpośrednio z dr Jackiem Światem) od 400zł za trening.
  • Wyjazd na zawody / turniej od 1000zł za dzień.
  • Inne – ustalane indywidualnie.

Raty, czyli możliwość płatności miesięcznych

Istnieje możliwość płatności za Program Indywidualny w formie ratalnej, która przewiduje:

  • Opłatę wstępną będącą jednocześnie potwierdzeniem rozpoczęcia współpracy.
  • Pozostała kwota za wybrany program zostanie rozłożona na miesięczne raty zgodnie z tabelką. Raty płatne po napisaniu programu.

Opcjonalnie też kwota za program może być rozłożona na 2 równe części – wtedy opłata wstępna stanowi 50% wartości wybranego programu. Pozostała cześć płatna jest po napisaniu programu.

 

Aby skorzystać z płatności ratalnej wystarczy dodatkowo wypełnić Oświadczenie o płatności ratalnej i dokonać opłaty wstępnej będącej potwierdzeniem rozpoczęcia współpracy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy