Tenis PerfORMAnce Academy

Profesjonalny zawodnik

Zaufali nam:

Łukasz Urbanek

Mistrzostwo polski prawników + 35. Trenuję tenis ziemny w/zaleceń indywidualnego programu treningowego Ormasport od czterech lat.

Paula Kania

Z Paulą Kanią współpracowaliśmy przez 5 lat (od połowy 2011 do połowy 2016r) w tym czasie Paula poprawiała swój ranking WTA uzyskując w singlu 128 miejsce (06.2015r) oraz ostatecznie na koniec roku 149miejsca, a w deblu miejsce 68 (w 2014r) oraz 73 w 2015r

Magda Hędrzak

ROK 2018: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 2018r., zdobyte 2 brązowe medale (singiel i debel).
ROK 2019: Magda zdobyła tytuł Mistrza Polski U18 w singlu oraz Wicemistrzostwo Polski U18 w deblu

I wielu innych......

Przenieś swój trening na wyższy poziom


logo tenis academy

Sport na wysokim poziomie wymaga

Pełnej integralności procesu szkolenia motorycznego (tj.budowy ukierunkowanej bazy motorycznej) i technicznego, a także ścisłego połączenia z odpowiednią suplementacją, dietetyką i odnową biologiczną. Tylko komplementarne działanie wszystkich elementów gwarantuje osiągnięcie mistrzostwa sportowego na najwyższym poziomie.

 

Przygotowanie motoryczne – na obecnym poziomie szkolenia sportowego nie wystarczy jedynie rozwój cech dominujących w danej dyscyplinie. Wymagany jest kompleksowy proces rozwoju wszystkich cech motorycznych z ich ukierunkowaniem na charakter dyscypliny, etap szkolenia oraz zaawansowanie zawodników w celu osiągnięcia optymalnej bazy motorycznej.

 

Suplementacja, dietetyka i odnowa biologiczna – musi być ściśle dopasowana do procesu szkolenia technicznego i motorycznego, aby zapewniać jak najlepsze wyniki przy zachowaniu bezpieczeństwa ćwiczeń.


france-2013-tennis-rolandgarros-sports-tournament-238166-pxhere.com

Profesjonalny Zawodnik

To osoba, która bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie motoryczne własnego organizmu ściśle ukierunkowane na uprawianą dyscyplinę w celu osiągnięcia optymalnej bazy motorycznej, czyli odpowiedniego poziomu parametrów motorycznych zapewniających maksymalne wykorzystanie posiadanych umiejętności technicznych.

Choć zrzucenie odpowiedzialności za przygotowanie motoryczne na zawodnika budzi jeszcze sporo kontrowersji, to jest to jedyna pewna tendencja w rozwoju sportu, podyktowana ciągłym wydłużaniem czasu poświęcanego na przygotowanie techniczne i taktyczne podczas treningów. Dlatego też, aby zrównoważyć całość procesu szkolenia każdy zawodnik powinien indywidualnie rozwijać własną motorykę (indywidualnie, czyli ściśle uwzględniającą jego cechy somatyczne, charakter dyscypliny, stan zdrowia itd.). W tendencji tej nie chodzi o wykluczenie przygotowania motorycznego z procesu treningowego prowadzonego w klubie (jest to niemożliwe i wręcz metodycznie bezzasadne), a jedynie o wzbogacenie go o dodatkowe przygotowanie prowadzone przez samego zawodnika, które ma być uzupełnieniem mającym na celu uzyskanie komplementarności całego procesu szkoleniowego zmierzającego do osiągnięcia mistrzostwa sportowego.

Przygotowanie zawodnika z punktu widzenia technicznego i taktycznego wymaga doświadczenia i wiedzy trenerskiej na najwyższym poziomie w danej dyscyplinie i podobnie rzecz się ma z przygotowaniem motorycznym, które aby dorównać (profesjonalnemu) przygotowaniu technicznemu i taktycznemu również wymaga doświadczenia i wiedzy trenerskiej z zakresu motoryki oraz różnych dyscyplin mogących służyć za środek przygotowujący ukierunkowaną bazę motoryczną.

 

Dlatego też w wielu krajach, w których sport jest na najwyższym poziomie profesjonalnie trenujący zawodnik ma do dyspozycji, oprócz trenera danej dyscypliny, trenera motorycznego zapewniającego indywidualizację procesu przygotowania bazy motorycznej.


tennis-sports-ball-game-tennis-player-play-tennis-racquet-sport-981595-pxhere.com

Baza motoryczna w tenisie ziemnym

Najważniejszym celem treningu tenisa ziemnego jest kompleksowe przygotowanie techniczne zawodnika. Jednakże przygotowanie technicznie staje się tylko wtedy pełne, gdy bazuje na odpowiednio przygotowanej bazie motorycznej (przygotowaniu fizycznym). Odpowiednia baza motoryczna umożliwia zarówno efektywniejsze szkolenie techniczne (lepsze wykorzystanie czasu na trening), jak i skuteczniejsze wykorzystanie umiejętności w trakcie gry na korcie.

Czym jest baza motoryczna w tenisie?

 

Baza motoryczna, czyli przygotowanie fizyczne to kierunkowe przygotowanie wydolnościowe, siłowe, szybkościowe i koordynacyjne, które zapewnia wysoką efektywność techniczną zawodnika. Kierunkowe przygotowanie oznacza, że musi być ono podporządkowane charakterystyce tenisa oraz przede wszystkim cechom zawodnika, które decydują o kształcie (kierunku) rozwoju motorycznego np.: dla zawodników preferujących szybką, eksplozywną grę (co wynika np.: profilu włókien mięśniowych) przygotowanie motoryczne będzie inne niż dla tych, którzy preferują długie wymiany. Zatem przygotowanie motoryczne to kompleksowy system treningów dopasowanych do zawodnika i realizowanych poza kortem (siłownia, bieganie, pływanie itd.). Natomiast na korcie ewentualne akcenty motoryczne są tylko mechanizmem transformacji (przełożenia) wypracowanych cech motorycznych (poza kortem). Należy również dodać, że przygotowanie motoryczne jest istotne zarówno dla zawodowców jak i amatorów.

Przykład 1 – dwóch zawodników jeden lepszy technicznie, a drugi lepiej przygotowany motorycznie. W konfrontacji prawdopodobieństwo wygranej jest mniej więcej 40/60, co wiąże się z faktem, że proces zmęczenia dość silnie wpływa na utratę czucia kortu, gry i dlatego zawodnik lepszy technicznie ma w konsekwencji mniejsze szanse.

 

Przykład 2 – Roger Federer – zawodnik o predyspozycjach szybkościowych (profil włókien, wydolność anaerobowa), którego przygotowanie motoryczne zostało silnie ukierunkowane na jego cechy wiodące, czego konsekwencją jest zdolność do generowanie dużej mocy (siły eksplozywnej) przez długi czas. Zatem przygotowanie motoryczne zapewnia wysoką skuteczność, szybkość, zwinność przez kilka setów (na podobnym poziomie), co przekłada się na osiągane wyniki.


planowanie długoterminowe

Przygotowanie motoryczne z PerfORMAnce

Oferujemy ułożenie w pełni indywidualnego i kompleksowego programu treningowego, który ustawi cały proces treningowy dla zawodnika tenisa ziemnego. Program jest układany na podstawie obszernej diagnozy, którą przeprowadzamy na kortach oraz innych informacjach dostarczonych przez zawodnika (spotkanie na kortach, testy i pytania ankietowe). Elementem obszernej diagnozy są również badania fizjologiczno-biochemiczne w ośrodku Diagnostix lub inne zlecone przez nas w celu zebrania kompleksowych danych niezbędnych do ułożenia programu. Nasz program to opracowanie często liczące 80-120 stron, które oferujemy w dwóch wersjach różniących się zawartością.

Program PROFESSIONAL to najbardziej rozbudowany indywidualny program treningowy, który oprócz szczegółowego planu treningowego, diety (7-dniowej) i suplementacji zawiera m.in: możliwość bezpośrednich spotkań, materiały pomocnicze wraz z opcjonalnym dziennikiem treningowych w formie elektronicznej (dziennik jest identyczny z programem treningowy), zaplanowaną odnowę biologiczną i monitoring biochemiczny oraz konsultacje mailowe i telefoniczne z dr Jackiem Światem. W ramach bezpośrednich spotkań (opcji dodatkowych) możliwa jest personalizacja współpracy przy realizacji programu (testy, konsultacje itd).

Program STANDARD to indywidualny program treningowy składający się z podstawowych elementów gwarantujących kompleksowy trening, a mianowicie: ze szczegółowego planu treningowego, materiałów pomocniczych, zalecanej suplementacji oraz konsultacji mailowych.

Opis elementów składowych oferowanych programów

Dzięki wieloletnim doświadczeniom w projektowaniu Indywidualnych Programów Treningowych każdy nasz program treningowy posiada identyczną strukturę, która zapewnia przejrzystość zamieszczanych w nim opisów. W programach wyróżniamy:

 

plan treningowy – rozdział poświęcony szczegółowemu opisu analizy zawodnika, rozkładu planowanych cykli szkoleniowych wraz z przedstawieniem ogólnych i szczegółowych obciążeń*, szczegółowy opis treningów w każdym mezocyklu treningowym, opis procedur testowych, monitoringu biochemicznego* (opcjonalnie w zależności od zawodnika) oraz odnowy biologicznej*, a także wszelkie inne informacje indywidualnie dostosowane (napisane) dla naszego zawodnika.

 

materiały pomocnicze – to rozdział, w którym opisane w części plan treningowy trening są przedstawione w formie tabel, które ułatwiają wykonanie treningów zgodnie z naszym planem. W tabelkach notuje się wszelkie istotne informacje o przebiegu treningu itd. Ponadto tabelki umożliwiają rejestrację zmian strukturalnych pod wpływem treningu oraz innych wyników osiąganych przez zawodnika. Tabelki są identyczne z planem, czyli indywidualnie tworzone dla każdego zawodnika.

 

dieta* – rozdział poświęcony analizie żywienia, opisu strategii odżywiania w poszczególnych mezocyklach oraz zalecanej suplementacji. W rozdziale tym zamieszczona jest również indywidualna dieta realizująca założenia przyjętej strategii odżywiania.

suplementacja – to część, w której opisujemy zalecane suplementy do każdego z zaprojektowanych cykli treningowych. W Wersji Professional suplementacja stanowi integralną część rozdziału „Dieta”, a także uwzględnia zaprojektowaną dietę (suplementacja stanowi jej uzupełnienie).

 

dodatki – to zazwyczaj ostatnia część zawierające wszelkie inne dodatkowe informacje typu galeria zdjęć wykonywania ćwiczeń, czy inne dodatkowe informacje.

 

 • dzienniczek treningowy* – w formie pliku – identyczny z ułożonym planem treningowym, czyli w dzienniczku znajdują się te same cykle, treningi, co w planie treningowym, dzięki temu możliwe jest rejestrowanie przebiegu treningów w jednym pliku, który po wysłaniu do nas stanowi element analizy przebiegu treningów przez trenera. Dziennik treningowy układany jest tylko w wersji Professional, a także jest opcjonalny, czyli układany TYLKO, gdy zawodnik będzie z niego korzystał. Ułożenie dzienniczka odbywa się zawsze po napisaniu programu

 

• konsultacje w okresie trwania programu, które zapewniają stałą opiekę specjalistów nad realizacją zaplanowanych treningów. W ramach konsultacji dokonywane są wszelkie modyfikacje programu lub dodatkowe informacje, wyjaśnienia, omówienie wyników testów, porady trenerskie itd. Konsultacje odbywają się głównie droga mailową, a dla wersji Professional możliwy również bezpośredni kontakt telefoniczny z dr Jackiem Światem.

 

*elementy wersji Professional.

Porównanie programów treningowych

Współpracując z nami zyskasz

1. Kompleksową diagnozę stanu wyjściowego, na którą składa się:

• Ocena wytrenowania technicznego – bazująca na doświadczeniu naszych trenerów oraz jest dokonywana z wykorzystaniem technik wideo – rejestracji.

• Ocena wytrenowania motorycznego – bazująca na szerokim spektrum testów motorycznych (testy terenowe, na korcie, siłowe itd) wraz z możliwością wykonania testów fizjologiczno-biochemicznych np: Vo2max, Wintgate, Izokinetyka i inne (w tym markery biochemiczne) z analizą wyników uwzględniającą preferencje strukturalne zawodnika. Poniżej przykładowe testy (Wintgate i Izokinetyka)

Test VO2max z pobraniem mleczanów

 

Test gazometryczny na bieżni mający na celu ocenę poziomu wydolności VO2max oraz różnych aspektów układu krążeniowo-oddechowego i mięśniowego. W ramach testu pobiera się również mleczan do oceny progu laktatowego (mleczanowego)*. Ogólnie mówiąc test ma na celu szeroką ocenę wydolności z oszacowaniem progów tętna (progi wentylacyjne oraz mleczanowe), które z kolei wykorzystywane są do realizacji treningów motorycznych (praca z pulsometrem). Szczegółowa analiza wyników zostanie zawarta w formie opisowej w Indywidulanym Programie Treningowym Akademii TenisPerformance.

 

*Szczegółowa procedura testu zależna jest od wieku zawodnika i może uwzględniać np.: test schodkowy, jednostajny, czy testy pośrednie typu PWC170 i podobne. Ponadto test może być z pobraniem mleczanów (najczęściej) lub bez (jeśli są przeciwskazania do testu z pobraniem mleczanów).

Test Wingate

 

Anaerobowy test oceniający profil mocy kończyn dolnych, umożliwiający ocenę stanu zawodnika z uwzględnieniem jego preferencji wynikających z budowy włókien mięśniowych. Podczas testu oceniana jest m.in.: moc maksymalna, czas uzyskania mocy maksymalnej, charakter utrzymania mocy oraz inne elementy. Wynik testu w sposób istotny wpływa na kształt przygotowania motorycznego zawodnika w sezonie, a ocena kinetyki wyników kolejnych testów (między cyklami lub/i sezonami) obrazuje uzyskaną progresję w sezonie.

 

*Szczegółowa procedura testu oparta jest na standardowych wytycznych do testu Wingate tj. czas próby 30s ze startu zatrzymanego oraz lotnego. Jednakże dodatkowo może ulec zmianie w celu lepszego zobrazowania cech badanego zawodnika – może być to np.: dodatkowo test 4x15s z przerwą 30s. lub inne ustalanie indywidualnie w trakcie panelu diagnostycznego.

Testy inne – specjalistyczne 

 

Są to inne testy, które mogą być zalecone jeśli sytuacja zawodnika tego wymaga. Testy te są opcjonalne i ustalane w trakcie panelu diagnostycznego do wykonania przez zawodnika. Przykładowo takim testem może być – Test izokinetyczny. Test izokinetyczny – to test na fotelu izokinetycznym mającym na celu ocenę momentów sił grup mięśniowych badanego stawu (zaginaczy i prostowników). Istotą tej oceny jest oszacowanie proporcji siłowych w celach treningowo-prewencyjnych. Zazwyczaj dysproporcje w obrębie prostowników i zginaczy (różnice znacznie przekraczające fizjologiczne proporcje) przyczyniają się do zwiększonego ryzyka kontuzji.

Testy inne – monitoring biochemiczny  

 

W ramach kompleksowego programu ustalane są również określone badania biochemiczne obrazujące stan obciążenia organizmu (przede wszystkim wersja Professional). Wybór badań biochemicznych jest w pełni indywidualny z uwzględnieniem planowanego procesu treningowego, dostępności do laboratorium oraz konieczności pomiarów. Monitoring biochemiczny jest tylko wtedy miarodajny, gdy jest wykonywany regularnie w określonym momencie procesu treningowego – z tego względu oprócz pomiarów początkowych w programie ustalany jest właściwy harmonogram pomiarów. Badania biochemiczne zazwyczaj uwzględniają takie markery jak: CK (MM), LDH, Kwas moczowy, mocznik, profil lipidowy oraz inne np.: współczynnik T/C (testosteron/kortyzol).

• Ocena stanu odżywienia oraz prawidłowości stosowanej suplementacji – bazująca na zależnościach fizjologicznych żywienia i suplementacji, umożliwiająca ocenę prawidłowości żywienia w perspektywie realizowanego treningu oraz cech indywidualnych (wiek, płeć itd).

Tabela zbiorcza – rejestru żywienia służącego do kompleksowej oceny stanu odżywienia

2. Kompleksowy program treningowy - który zawiera:

• Kompleksowo zaplanowany trening tenisa – trening rozpisany jest w formie bodźca, pod który trener prowadzący może podłożyć elementy treści (techniczne). Trening w pełni uwzględnia periodyzację sezonu oraz cechy i możliwości indywidualne.

Zaplanowany trening tenisa w formie wytycznych dla trenera jest opisany w formie bodźca, który zostaje zbilansowany poprzez system rejestracji obciążeń dający możliwość pełnej kontroli przebiegu treningów w cyklach oraz ciągłości szkoleniowej między cyklami oraz sezonami System Rejestracji Obciążeń – to nasz opatentowany mechanizm oceny bodźca treningowego umożliwiający porównywanie treningów o różnych treściach.

• Kompleksowo zaplanowany trening motoryczny (przygotowanie fizyczne) – trening uwzględniający różne dyscypliny np: bieganie, siłownię, pływanie, GS i inne. Trening w pełni integralny z treningiem tenisa oraz charakterystyką indywidualną zawodnika.

Szczegółowo opisany każdy tydzień w rozplanowanych cyklach – łącznie ze szczegółowo opisanymi treningami oraz odnową biologiczną. Każda aktywność wykorzystana w programie do rozbudowy bazy motorycznej podlega zbilansowaniu poprzez system rejestracji obciążeń, co umożliwia pełną kontrolę nad zaplanowanymi treningami oraz ich wzajemne zazębianie się.
Obok – wykres przedstawia system rejestracjo obciążeń dla treningu siłowego.

• Kompleksowo zaplanowane testy – w pełni zazębiające się z treningiem technicznym i motorycznym oraz periodyzacją sezonu.

 

• Kompleksowo zaplanowana dieta – szczegółowo zaplanowana dieta z uwzględnieniem cech treningu oraz indywidualnej charakterystyki metabolizmu zawodnika.

Każda tworzona przez nas dieta jest dokładnie opisana oraz podawany jest jej bilans (z wykorzystaniem naszego autorskiego programu do bilansowania diet), co ułatwia dobór suplementacji lub leków, a także umożliwia lepsze przewidywanie zmian w procesie treningowym. Każda dieta zawiera szczegółowe jadłospisy na każdy dzień tygodnia. Dla diety tworzony jest 7 dniowy jadłospis uwzględniający wszelkie indywidualne wytyczne wraz z uwzględnieniem procesu treningowego.

• Zaplanowaną suplementację uzupełniającą – w pełni podporządkowana pod realizowane cykle szkoleniowe oraz starty.

 

• Zaplanowany monitoring fizjologiczny i biochemiczny – prawidłowo zaplanowane testy laboratoryjne wraz z analizą wyników. Testy są dopasowane do charakterystyki programu oraz cech i możliwości indywidualnych zawodnika. Dodatkowo, każdorazowo po odbyciu planowanego testu dokonywana jest szczegółowa analiza wyników wraz z ich opisem. Ponadto w zależności od przebiegu procesu treningowego mogą być zlecane inne badania mające na celu ocenę stanu organizmu np.: CK, LDH, współczynnik T/C.

 

• Zaplanowaną odnowę biologiczną – kompleksowo zaplanowana do każdego z cykli treningowych (uwzględniająca charakter mikrocyklu treningowego).

 

•  Konsultacje i modyfikacje – dające stałą kontrolę nad prawidłowością realizacji programu treningowego. Konsultacje są prowadzone mailowo dla wersji Standard oraz mailowo i telefonicznie z dr Jackiem Światem dla wersji Professional. Ponadto dla wersji Professional tworzony jest dziennik treningowy umożliwiający bardzo dokładną kontrolę nad przebiegiem procesu treningowego. Dziennik ten jest opcjonalny, czyli tworzony tylko wtedy, gdy zawodnik będzie z niego korzystał.

3. Możliwość bezpośredniego treningu z nami:

• Trening z Michałem Piękosiem – trening odbywa się na kortach w Bytomiu

Michał Piekoś – trener tenisa ziemnego, były zawodnik, w tym wielokrotny Mistrz Polski oraz uczestnik wielu prestiżowych turniejów międzynarodowych. Osiągnięcia zawodnicze to m.in: wielokrotny Mistrz Polski, Śląska i Małopolski, czterokrotny reprezentant kraju w Pucharze Davisa, Drużynowy Mistrz Polski, Mistrz Polski Seniorów +35lat. Ponadto 15 letnie doświadczenie, jako zawodnik ligowy w lidze Niemieckiej, uczestnik turniejów rangi ATP (profil na atp.com), wieloletni zawodnik kadry – od 12 r.ż przez 12 lat. Osiągnięcia trenerskie to m.in: 12 lat pracy na kortach w Niemczech oraz krajowych (Opole, Szczecin, Śląsk), wychowanie od podstaw Mistrzyni Polski do lat  14, zdobycie Drużynowego Mistrzostwa Polski Juniorek (KS Górnik Bytom, 2011r), a także wychowanie wielu złotych medalistów w tenisie amatorskim.

Koszt współpracy

W cenę programów wliczone są koszty pierwszego spotkania (diagnostycznego na kortach) oraz dla wersji Professional koszt badań wysiłkowych w Centrum Diagnostyki Sportowej – Diagnostix w Wiśle (bez kosztów dojazdu zawodnika).

Przy płatności z góry

Przy płatności na raty

Szczegóły dotyczące płatności w regulaminie

Taka struktura programu zapewnia kompleksowe przedstawienie wszystkich elementów naszego Indywidualnego Programu Treningowego, w sposób dostępny dla każdego zawodnika - zarówno amatora jak i zawodowca.