Akademia Tenis PerfORMAnce

Profesjonalny zawodnik

Zaufali nam:

Łukasz Urbanek

Mistrzostwo polski prawników + 35. Trenuję tenis ziemny w/zaleceń indywidualnego programu treningowego Ormasport od czterech lat.

Paula Kania

Z Paulą Kanią współpracowaliśmy przez 5 lat (od połowy 2011 do połowy 2016r) w tym czasie Paula poprawiała swój ranking WTA uzyskując w singlu 128 miejsce (06.2015r) oraz ostatecznie na koniec roku 149miejsca, a w deblu miejsce 68 (w 2014r) oraz 73 w 2015r

Magda Hędrzak

ROK 2018: Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 2018r., zdobyte 2 brązowe medale (singiel i debel).
ROK 2019: Magda zdobyła tytuł Mistrza Polski U18 w singlu oraz Wicemistrzostwo Polski U18 w deblu

I wielu innych......

Przenieś swój trening na wyższy poziom

Sport na wysokim poziomie wymaga

Pełnej integralności procesu szkolenia motorycznego (tj.budowy ukierunkowanej bazy motorycznej) i technicznego, a także ścisłego połączenia z odpowiednią suplementacją, dietetyką i odnową biologiczną. Tylko komplementarne działanie wszystkich elementów gwarantuje osiągnięcie mistrzostwa sportowego na najwyższym poziomie.

logo tenis academy

Przygotowanie motoryczne – na obecnym poziomie szkolenia sportowego nie wystarczy jedynie rozwój cech dominujących w danej dyscyplinie. Wymagany jest kompleksowy proces rozwoju wszystkich cech motorycznych z ich ukierunkowaniem na charakter dyscypliny, etap szkolenia oraz zaawansowanie zawodników w celu osiągnięcia optymalnej bazy motorycznej.

 

Suplementacja, dietetyka i odnowa biologiczna – musi być ściśle dopasowana do procesu szkolenia technicznego i motorycznego, aby zapewniać jak najlepsze wyniki przy zachowaniu bezpieczeństwa ćwiczeń.

Przygotowanie zawodnika z punktu widzenia technicznego i taktycznego wymaga doświadczenia i wiedzy trenerskiej na najwyższym poziomie w danej dyscyplinie i podobnie rzecz się ma z przygotowaniem motorycznym, które aby dorównać (profesjonalnemu) przygotowaniu technicznemu i taktycznemu również wymaga doświadczenia i wiedzy trenerskiej z zakresu motoryki oraz różnych dyscyplin mogących służyć za środek przygotowujący ukierunkowaną bazę motoryczną.

 

Dlatego też w wielu krajach, w których sport jest na najwyższym poziomie profesjonalnie trenujący zawodnik ma do dyspozycji, oprócz trenera danej dyscypliny, trenera motorycznego zapewniającego indywidualizację procesu przygotowania bazy motorycznej.

Profesjonalny Zawodnik

To osoba, która bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowanie motoryczne własnego organizmu ściśle ukierunkowane na uprawianą dyscyplinę w celu osiągnięcia optymalnej bazy motorycznej, czyli odpowiedniego poziomu parametrów motorycznych zapewniających maksymalne wykorzystanie posiadanych umiejętności technicznych.

france-2013-tennis-rolandgarros-sports-tournament-238166-pxhere.com

Baza motoryczna w tenisie ziemnym

Najważniejszym celem treningu tenisa ziemnego jest kompleksowe przygotowanie techniczne zawodnika. Jednakże przygotowanie technicznie staje się tylko wtedy pełne, gdy bazuje na odpowiednio przygotowanej bazie motorycznej (przygotowaniu fizycznym). Odpowiednia baza motoryczna umożliwia zarówno efektywniejsze szkolenie techniczne (lepsze wykorzystanie czasu na trening), jak i skuteczniejsze wykorzystanie umiejętności w trakcie gry na korcie.

 

Czym jest baza motoryczna w tenisie? Baza motoryczna, czyli przygotowanie fizyczne to kierunkowe przygotowanie wydolnościowe, siłowe, szybkościowe i koordynacyjne, które zapewnia wysoką efektywność techniczną zawodnika.

tennis-sports-ball-game-tennis-player-play-tennis-racquet-sport-981595-pxhere.com

Kierunkowe przygotowanie oznacza, że musi być ono podporządkowane charakterystyce tenisa oraz przede wszystkim cechom zawodnika, które decydują o kształcie (kierunku) rozwoju motorycznego np.: dla zawodników preferujących szybką, eksplozywną grę (co wynika np.: profilu włókien mięśniowych) przygotowanie motoryczne będzie inne niż dla tych, którzy preferują długie wymiany.

 

Zatem przygotowanie motoryczne to kompleksowy system treningów dopasowanych do zawodnika i realizowanych poza kortem (siłownia, bieganie, pływanie itd.). Natomiast na korcie ewentualne akcenty motoryczne są tylko mechanizmem transformacji (przełożenia) wypracowanych cech motorycznych (poza kortem). Należy również dodać, że przygotowanie motoryczne jest istotne zarówno dla zawodowców jak i amatorów.

Program PROFESSIONAL to najbardziej rozbudowany indywidualny program treningowy, który oprócz szczegółowego planu treningowego, diety (7-dniowej) i suplementacji zawiera m.in: możliwość bezpośrednich spotkań, materiały pomocnicze wraz z dziennikiem treningowych w formie elektronicznej (dziennik jest identyczny z programem), zaplanowaną odnowę biologiczną i monitoring biochemiczny, oraz konsultacje telefoniczne i internetowe poprzez indywidualne konto do konsultacji. W ramach bezpośrednich spotkań (opcji dodatkowych) możliwa jest personalizacja współpracy przy realizacji programu (testy, konsultacje itd).

Program STANDARD to indywidualny program treningowy składający się z podstawowych elementów gwarantujących kompleksowy trening, a mianowicie: ze szczegółowego planu treningowego, materiałów pomocniczych, zalecanej suplementacji oraz konsultacji internetowych poprzez indywidualne konto.

Przygotowanie motoryczne z PerfORMAnce

Oferujemy ułożenie w pełni indywidualnego i kompleksowego programu treningowego, który ustawi cały proces treningowy dla zawodnika tenisa ziemnego. Program jest układany na podstawie obszernej diagnozy, którą przeprowadzamy na kortach oraz innych informacjach dostarczonych przez zawodnika (spotkanie na kortach, testy i pytania ankietowe). Elementem obszernej diagnozy są również badania fizjologiczno-biochemiczne w ośrodku Diagnostix lub inne zlecone przez nas w celu zebrania kompleksowych danych niezbędnych do ułożenia programu. Nasz program to opracowanie często liczące 80-120 stron, które oferujemy w dwóch wersjach różniących się zawartością.

planowanie długoterminowe

Opis elementów składowych oferowanych programów

Dzięki wieloletnim doświadczeniom w projektowaniu Indywidualnych Programów Treningowych każdy nasz program treningowy posiada identyczną strukturę, która zapewnia przejrzystość zamieszczanych w nim opisów. W programach wyróżniamy:

 

plan treningowy – rozdział poświęcony szczegółowemu opisu analizy zawodnika, rozkładu planowanych cykli szkoleniowych wraz z przedstawieniem ogólnych i szczegółowych obciążeń*, szczegółowy opis treningów w każdym mezocyklu treningowym, opis procedur testowych, monitoringu biochemicznego* (opcjonalnie w zależności od zawodnika) oraz odnowy biologicznej*, a także wszelkie inne informacje indywidualnie dostosowane (napisane) dla naszego zawodnika.

 

materiały pomocnicze – to rozdział, w którym opisane w części plan treningowy trening są przedstawione w formie tabel, które ułatwiają wykonanie treningów zgodnie z naszym planem. W tabelkach notuje się wszelkie istotne informacje o przebiegu treningu itd. Ponadto tabelki umożliwiają rejestrację zmian strukturalnych pod wpływem treningu oraz innych wyników osiąganych przez zawodnika. Tabelki są identyczne z planem, czyli indywidualnie tworzone dla każdego zawodnika.

 

dieta* – rozdział poświęcony analizie żywienia, opisu strategii odżywiania w poszczególnych mezocyklach oraz zalecanej suplementacji. W rozdziale tym zamieszczona jest również indywidualna dieta realizująca założenia przyjętej strategii odżywiania.

suplementacja – to część, w której opisujemy zalecane suplementy do każdego z zaprojektowanych cykli treningowych. W Wersji Professional suplementacja stanowi integralną część rozdziału „Dieta”, a także uwzględnia zaprojektowaną dietę (suplementacja stanowi jej uzupełnienie).

 

dodatki – to zazwyczaj ostatnia część zawierające wszelkie inne dodatkowe informacje typu galeria zdjęć wykonywania ćwiczeń, czy inne dodatkowe informacje.

 

dzienniczek treningowy* – w formie pliku – identyczny z ułożonym planem treningowym, czyli w dzienniczku znajdują się te same cykle, treningi, co w planie treningowym, dzięki temu możliwe jest rejestrowanie przebiegu treningów w jednym pliku, który po wysłaniu do nas stanowi element analizy przebiegu treningów przez trenera. Dziennik treningowy układany jest tylko w wersji Professional.

 

konsultacje w okresie trwania programu, które zapewniają stałą opiekę specjalistów nad realizacją zaplanowanych treningów. W ramach konsultacji dokonywane są wszelkie modyfikacje programu lub dodatkowe informacje, wyjaśnienia, omówienie wyników testów, porady trenerskie itd.

 

*elementy wersji Professional.

Taka struktura programu zapewnia kompleksowe przedstawienie wszystkich elementów naszego Indywidualnego Programu Treningowego, w sposób dostępny dla każdego zawodnika - zarówno amatora jak i zawodowca.